Lahopuusokkelot kaupunkimetsissä

05 syys Lahopuusokkelot kaupunkimetsissä

Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoiman Koulumetsähankkeen tuotos, Koulumetsäopas julkistettiin jokin aika sitten. Hanke toteutettiin METSO-yhteistoimintaverkostona.

Hankkeen ohjausryhmän jäsenenä oli Villinkin vyöhykkeen puheenjohtaja Jere Nieminen. Hän edusti ryhmässä Suomen luonnonsuojeluliiton luonnonsuojeluvaliokuntaa, sekä Pirkanmaan luonnonsuojelupiiriä. Jere ohjasi hankkeessa lahopuusokkeloiden valmistamisen Pirkkalan Toivion alakoulun takametsään.

Koulumetsähankkeen käynnistymisen aikana metsässä oli huomattava määrä pystyyn kuolleita vanhoja kuusia. UPM-metsäyhtiö ja koulun henkilökunta olivat yhtä mieltä, että kuolleet kuuset aiheuttivat turvallisuusriskin koululaisille. Lahopuusokkelo ratkaisi ongelman, eikä kuollutta puuainesta tarvinnut viedä pois metsästä.

Lahopuusokkelot ovat merkityksellisiä, koska niissä yhdistyvät luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ihmisille sopiva toiminnallisuus. Alla olevassa kollaasissa ei ole lasten yksityisyyden suojan vuoksi kuvaa alakoululaisista hyppimässä ja juoksemassa sokkeloiden päällä. Sen korvaa kuva Villin vyöhykeen Terosta ja Joakimista tasapainottelemassa eräällä koulumetsän kolmesta sokkelosta.

Koulumetsäoppaassa on lahopuusokkeloiden tekeminen kuvattu lyhyesti, joten tässä lisää kuvia siltä varalta, että joku innostuisi tekemään omaa lahopuusokkeloa. Toivion koulumetsään valmistettiin myös lahopuuauditorio. Lahopuusokkelot sopivat kaikkiin lähimetsiin, ja niitä voi tulevaisuudessa toteuttaa mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla.