Pyynikin metsien ja luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Pirkanmaan pelastuslaitos pitää metsän polttamista Pyynikillä liian suurena riskinä

 

21.7.2017

 

Villi vyöhyke pyysi Pirkanmaan pelastuslaitokselta lausuntoa kesällä 2016 laatimaansa Pyynikin metsien ja luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Yhdistys pyysi pelastuslaitokselta palautetta nimenomaan metsän polttamisen turvallisuusnäkökulmiin.

 

Pelastuslaitoksen mukaan metsän polttamiseen liittyy aina, myös hyvin suunniteltuna ja toteutettuna, palon leviämisen riski. Kaupunkialueella riski on liian suuri. Koska Pyynikin metsät sijaitsevat taajaan asutulla alueella, ei polttamista voida toteuttaa pelastuslaitoksen mukaan ilman merkittäviä haittavaikutuksia ympäristön asukkaille. Haittavaikutuksia muodostuu kulotuksessa syntyvistä myrkyllisistä savukaasuista.

 

Villi vyöhyke -yhdistys kiittää Pirkanmaan pelastuslaitosta lausunnosta. Lausunnon seurauksena yhdistys muuttaa suunnitelmassa kulotettavaksi alueeksi osoitetun vyöhykkeen paahteiseksi ja valoisaksi harjurinteeksi. Kyseisellä alueella metsä on pääosin nuorta ja tiheää taimikkoa, eikä se ole nykyisellään miellyttävä virkistyksen kannalta eikä se ylläpidä luonnonsuojelualueelle sopivia tavoitteita.

 

Lataa tästä linkistä Pirkanmaan pelastuslaitoksen lausunto 18.7.2017

 

 

 

Pyynikin metsien varjosuunnitelmaan tuli luonnonsuojeluviranomaisilta ristiriitaista palautetta

 

23.3.2017

 

Villi vyöhyke -yhdistys julkaisi kesällä 2016 hoitosuunnitelman Pyynikin metsille. Varjosuunnitelman tarkoitus on haastaa kaupungin valmistelema virallinen suunnitelma, joka on ollut myöhässä jo useita vuosia. Yhdistys sai suunnitelmaansa lausunnot muun muassa Tampereen kaupungilta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta.

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Villi vyöhyke –yhdistyksen laatima Pyynikin hoito- ja käyttösuunnitelma ei ole ristiriidassa rauhoitusmääräysten kanssa. Tampereen kaupunki sen sijaan kokee, että maastopyöräily, suunnistaminen ja frisbeegolf ovat kiellettyjä rauhoitusmääräyksissä.

 

Pirkanmaan ELY-keskus pitää yhdistyksen laatimaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa innovatiivisena, monipuolisena, perusteellisena ja selkeänä esityksenä Pyynikin hoidon ja käytön järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Tampereen kaupunki ei pidä Villi vyöhyke -yhdistyksen laatimaa suunnitelmaa varteenotettavana vaihtoehtona alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaksi. Kaupunki sen sijaan toivoo palautteessaan yhdistykseltä vastavuoroisesti palautetta kaupungin laatimaan Pyynikin hoito- ja käyttösuunnitelmaan, jonka piti tulla lausunnoille syksyllä 2016.

 

Pirkanmaan maakuntamuseo toi palautteessaan esiin Pyynikinharjun kulttuurihistoriallisia arvoja, jotka Villi vyöhyke huomioi suunnitelmassa.

 

Koska Tampereen kaupunki pitää metsän ennallistavaa polttoa riskinä, Villi vyöhyke pyytää suunnitelmaan rajatun metsän polttamisen turvallisuusnäkökulmista vielä lausunnon Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Toisin kuin Villi vyöhyke yhdistys, kaupunki ei pidä palanutta metsää maisemallisuutta, virkistysarvoja ja ympäristökasvatuksellisia näkökulmia rikastuttavana elementtinä.

 

Lataa palauteraportti ja palautteet tästä linkistä!

 

 

 

Villi vyöhyke -yhdistys laati hoito- ja käyttösuunnitelman Pyynikin metsille

 

20.5.2016

 

Villi vyöhyke -yhdistys haastaa Tampereen kaupungin virallisen näkemyksen Pyynikin harjuluonnon hoidosta. Yhdistys laati omasta aloitteestaan Pyynikin metsille ja luonnonsuojelualueelle hoito- ja käyttösuunnitelman. Tampereen kaupunki on laatinut hoito- ja käyttösuunnitelmaa Pyynikille vuodesta 2013 alkaen, mutta sitä ei ole vielä julkaistu.

 

Yhdistyksen ehdotuksessa Pyynikin luonnonhoidon periaatteet ja toimenpiteet eivät nojaudu kaupungin suosimaan metsätalousajatteluun, eivätkä myöskään perinteiseen luonnonsuojeluun, jossa luonto pyritään eristämään ihmistoiminnan ulkopuolelle. Yhdistys toivoo, että tulevaisuudessa kaupunkilaiset voisivat osallistua Pyynikin hoitoon enemmän sen sijaan, että hoitotoimenpiteet olisivat vain kaupungin toteuttamia.

 

Yhdistyksen ehdotuksessa Pyynikin etelärinteen valoisuutta lisätään luonnonhoidollisilla harvennuksilla ja metsän polttamisella. Uusien etelärinteeseen perustettavien avoimien harjuketojen hoitoon voisi osallistaa kaupunkilaisia ja paikallisia yhdistyksiä.

 

Yhdistys ehdottaa, että Pyynikin luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiä muutettaisiin siten, että maastopyöräily, kilpasuunnistus ja frisbeegolf olisivat alueella sallittuja. Ne sallittaisiin Pyynikillä kokeilevasti ja halliten. Maastoa kuluttava harrastustoiminta auttaisi pitämään Pyynikin etelärinteitä avoimena, mikä on tärkeä edellytys harjukasvillisuudelle. Nykyisellään Pyynikin etelärinteet ovat varjoisia ja umpeenkasvaneita.

 

Suuri osa Pyynikin metsistä jätetään ehdotuksessa kehittymään luontaisesti ja hoitotoimenpiteitä kohdennettaisiin ulkoilureittien läheisyyteen. Yhdistyksen mukaan luonnon monimuotoisuudelle tärkeän lahopuun määrää Pyynikillä voisi lisätä huomattavasti nykyisestään. Pyynikin uimarannan lähelle yhdistys ehdottaa kasvien turvapaikan perustamista, jonne siirrettäisiin kasveja turvaan kaupungin rakennettavilta alueilta. Yhdistys ehdottaa myös vanhan Näkötornintien pätkän raivaamista ja palauttamista luonnontilaan.

 

Yhdistys pyytää kaupunkilaisilta ja Tampereella toimivilta organisaatioilta palautetta ehdotukseen Pyynikin metsien hoidosta ja käytöstä. Palautteen antamiseen on aikaa 24. kesäkuuta asti. Sen jälkeen yhdistys tekee palautteesta koosteen ja muokkaa ehdotusta niiden perusteella. Yhdistys toivoo, että ehdotus valitaan Tampereen kaupungin viralliseksi linjaksi Pyynikin hoidolle ja käytölle.

 

Ehdotusta Pyynikin hoito- ja käyttösuunnitelmaksi voi kommentoida ja siitä voi käydä keskustelua Ota kantaa -nettisivuilla: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/56/

 

LISÄTIETOJA:
Jere Nieminen
040-5224476
jere.nieminen@villivyohyke.fi

 

Palautetta Pyynikin hoito- ja käyttösuunnitelmasta voi antaa Ota kantaa -nettisivuilla tai sähköpostilla osoitteeseen: jere.nieminen@villivyohyke.fi

 

Avaa ehdotus Pyynikin hoito- ja käyttösuunnitelmaksi tästä linkistä (luonnos 20.5.2016)!

Pyynikki HKS_Kansikuva nettiin