Toiminta

Tammerkosken kuohujen paluu

PortKokeilu001

Villi vyöhyke ja Mieluisa-kollektiivi julkaisivat 2014 tulevaisuudenkuvan Tammerkosken patojen purkamisesta. Sen pohjalta tehtiin myös kuntalaisaloite.

Tesoman yhteisöllinen metsäpuutarha

PortKokeilu007

Villi vyöhyke kehittää Tampereen Tesomalle metsäpuutarhaa, jonka hoitamiseen paikalliset asukkaat osallistuvat.

Osallistavat havainnekuvat

Pikkubanneri Toiminta sivulle

Verkkopohjaisen osallistavan havainnekuvan avulla yhdistys pyrkii lisäämään kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lähiympäristönsä kehittämiseen ja suunnitteluun.

Tulikattila – Louhoksen maisemointi

PortKokeilu005

Tulikattila on uudenlainen maisemointihanke, jossa Tampereen Kuismalassa sijaitsevan louhoksen luontoa kehitetään monimuotoiseksi.

Kintulammin metsien ennallistaminen

PortKokeilu003

Villi vyöhyke kehittää Tampereen Kintulammin alueen metsien monimuotoisuutta ja suojelua yhdessä Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa.

Pyynikin hoito- ja käyttösuunnitelma

PortKokeilu004

Yhdistys laati Pyynikinharjun metsien hoidolle varjosuunnitelman, jolla se pyrkii haastamaan virallisen näkemyksen alueen hoidosta.

Solkivuoren liito-oravametsä

Pikkubanneri toimintasivulle

Solkivuoren yhteistoiminnallinen liito-oravien suojelu- ja hoitometsä.

Mustametsän yleissuunnitelma

mustametsaban_lofi

Villi vyöhyke laati viheralueen yleissuunnitelman Mustametsän asemakaavaan Tampereella

Hajuheinän hoito Juhansuolla

ToimintaLow001

Nokian Juhansuolla yhdistys kokeilee hajuheinäkasvustojen palauttamista yhdessä NCC Roads Oy:n kanssa.

Lehtoneidonvaippojen siirto

Hellibor_LofiFB - BANNERI

Rauhoitetut lehtoneidonvaipat siirrettiin turvaan raitiotien reitiltä Tampereella

Nokian kouluniityn perustaminen

HarjuniittyLofi_02 - BANNERI

Villi vyöhyke perustaa kouluniittyä Nokialla yhdessä koululaisten kanssa.

Guerrilla gardening – Urbaanit sissiniityt

ToimintaLow001_01

Kaupungit ovat täynnä paikkoja ja pintoja, joiden luontoa voi kehittää monipuolisemmaksi omatoimisesti.

Työläjärven sora- kuopan maisemointi

TyMa2015_127

Villin vyöhyke suunnittelee ja toteuttaa Työläjärven sorakuopan maisemoinnin biodiversiteettiä rikastaen.

Noron sorakuopan maisemointi

RudNoro19052017FB_03_Banneri pieni_01

Yhdistys kylvää siemenet Rudus Oy:n sorakuopalle Siilinjärvellä.

Myllysaaren osallis- tavat ketotalkoot

MyKe2015_125

Villi vyöhyke edistää Myllysaaren kedolla asukkaiden mahdollisuuksia osallistua lähiympäristönsä hoitoon.

Raidankeuhkojäkälän siirto

Copy - JäkälSiirt_Lofi__01

Villi vyöhyke siirsi raidankeuhkojäkälän turvaan raitiotievarikon asemakaava-alueelta Tampereella

Lupiinin torjunta puutuhkan avulla

LuPu_Toimint_Low_365

Villi vyöhyke ja NCC kokeilevat lupiinin hävittämistä puutuhkan avulla

Linnavuoren arkeo- loginen luonnonhoito

Linnavuori_Toimintasivulle

Villi vyöhyke palauttaa Pentin linnavuoren alueen luonnon myöhäisrautakaudelle.

Lepakkopönttöjen ripustaminen

Banneri_kapea_87

Villi vyöhyke ripusti Tampereen puistoihin 40 lepakkopönttöä.

Metsälehmuksien istutustalkoot

Copy - DSC_0743Istutustalkoot_Istutustalkoot_DSC_0743Istutustalkoot__Lofi_BANNERI TOIMINTASIVULLE_

Asukkaat istuttivat metsälehmuksia kaupunkimetsään Tampereella.

Luonnonkukkien siementen keruu

Keruu 3__Käsitelty_Nettiin_Lofi

Luonnonkukkien siementen keruu on yhdistyksen perustoimintaa.

Vaasantien ketoalueen maisemointi ja hoito

ToimintaLow001

Yhdistys kehittää Ylöjärven Metsäkylässä sijaitsevalle Vaasantien ketoalueelle monipuolista kasvilajistoa.

Kannanotot ja lausunnot

KannanototK001_01

Vaikka Villin vyöhykkeen toiminta painottuu konkreettiseen tekemiseen ja kehittämiseen, antaa se toisinaan myös lausuntoja.

Tiikonojan kedon ahonoidanlukot

Copy(2) - Tarastenjärvi_6_Lofi

Tiikonojan kedolla kasvaa noidanlukkoja, joita hoidetaan raivaamalla ja niittämällä kasvillisuutta

Harjukasvien uudet elinympäristöt

Pellervo2017_01_Lofi_01

Villi vyöhyke kokeilee, voisivatko harjukasvit menestyä kaupunkien ulkokentillä.

Heinsuon kaatopaikan maisemointi

Heinsuo_01_Lofi_01

Lassila & Tikanoja Oyj:n kaatopaikalla kokeillaan korkeasti emäksisiä teollisuuden sivutuotteita kasvualustana.

Sorilan louhoksen maisemointi

Rudus Sorila_01_Lofi

Villi vyöhyke kylvää siemenet Rudus Oy:n Sorilan maisemoitavalle louhokselle. Kasvualustassa kokeillaan kierratysbetonia.

Digitaaliset visualisoinnit

Banneri Toiminta_01

Yhdistys tekee havainnekuvia visualisoidakseen luonnon kehittämisen mahdollisuuksia

Idänkeulankärkien taimikasvatus

KollolaIdänkeula_01_BANNERI_01

Kokeilemme uusia menetelmiä harvinaistuvan idänkeulankärjen kasvattamiseen

Valkolehdokkien siirtoistutukset

Valkolehdokit_01Banneri_01

Pelastimme Tampereella Lahdesjärvellä noin 50 valkolehdokkia teollisuusalueelta turvaan ennen sen rakentamista

Pikkumerkki2

PÄÄTTYNEET HANKKEET

Maitepunatäplä ja keltamaitteen siirrot

Kollola001_01

Maitepunatäplä on uhanalainen perhoslaji, jonka toukkien ravintokasvi on keltamaite.

Rukkamäenpuiston virnaniitty

Virna001

Villi vyöhyke kokeilee ravintokasvien kasvattamista harvinaiselle virnasinisiivelle.

Palaneet hirret hyötykäyttöön

hirret001_01

Tulipalon seurauksena syntyneet hiiltyneet hirret voivat olla luonnon monimuotoisuudelle arvokasta raaka-ainetta.

Nokian liittymän maisemointi

ToimintaLow001

Tienpientareet ovat hyviä kehittämiskohteita luonnon monimuotoistamiselle.

Pikkumerkki2