Villi vyöhyke on koskemattoman luonnon suojelua

Villi vyöhyke on villiintynyttä ja uudenlaista luontoa

Villi vyöhyke on luonnon kehittämistä ja tekemistä

Villi vyöhyke on luonnon pelastamista ja siirtämistä

Villi vyöhyke on kokeellisia ja teknisiä ratkaisuja

Villi vyöhyke on luonnonsuojeluyhdistys