Kannanotot ja lausunnot

Villin vyöhykkeen ehdotus Tampereen kaupugin lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävään osallistavaan budjetointiin 13.5.2020

 

Lataa Villin vyöhykkeen ehdotus tästä linkistä!

 

Luontoleikkipaikka Tampereelle_Villi vyöhyke 13.5.2020_verkkoon-sivu001

Villin vyöhykkeen palaute Tampereen kaupungin metsien hoidon toimintamallin päivitykseen (Metsät 2030) 12.2.2020

 

Lataa Villin vyöhykkeen kommentit Tampereen kaupungin metsien hoidon toimintamalliin tästä linkistä!

Villin vyöhykkeen alustus Tampereen kaupungin liito-oravatapaamisessa 22.3.2016

 

Villi vyöhyke osallistui 22. maaliskuuta 2016 Tampereen kaupungin järjestämään tapaamiseen.  Tapaamisen tavoitteena oli tehdä yhteistyötä liito-oravan suojelua ja raitiotietä koskevissa kaavahankkeissa.

 

Lataa Villin vyöhykkeen alustus tapaamiseen tästä linkistä!

 

Villin vyöhykkeen näkemys Tampereen Ojalan pientalokaupunginosan ekologisista mahdollisuuksista

 

Villi vyöhyke osallistui 2015 Ojalan teematyöryhmän työskentelyyn. Yhdistyksen näkemys alueen rakentamisen ekologisista mahdollisuuksista on ladattavissa linkistä kahden sivun koosteena.

 

Yhdistyksen mukaan Ojalaan rakennettavalla pientaloalueella on hyvät edellytykset huomioida luonnon monimuotoisuus siten, että myös asukkaiden elinympäristöstä tulee mahdollisimman hyvä ja vuorovaikutteinen.

 

Lataa kahden sivun näkemys tästä linkistä!

 

Ojalan kansi

Villi vyöhyke jätti palautetta Tampereen Pärrinmaan teollisuusalueen asemakaavan luonnoksesta

 

Villi vyöhyke jätti 4. joulukuuta 2014 yhdistyshistoriansa ensimmäisen palautteen asemakaavasta.

 

Pärrinmaan uusi teollisuusalue aiotaan rakentaa laajan metsäalueen keskelle. Alue on ekologisesti, maisemallisesti ja virkistyksellisesti tärkeä. Siksi yhdistys ensisijaisesti toivoo, että teollisuusalueelle löydettäisiin parempi sijainti muualta.

 

Toissijaisesti yhdistys toivoo, että jos asemakaava aiotaan toteuttaa kaupunkilaisten kritiikistä huolimatta, toteutettaisiin rakentaminen luontoarvoja kehittävällä tavalla.

 

Lataa kolmen sivun palauteraportti tästä linkistä!

 

Palaute_Pärrinmaa

Luontoyhdistykset ehdottavat laajan luonnonsuojelualueen kehittämistä Teiskoon

 

Villi vyöhyke ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ovat tehneet 27.3.2013  Tampereen kaupungille sekä maa- ja metsätalousministeriölle ja ympäristöministeriölle aloitteen laajan luonnonsuojelualueen kehittämishankkeesta Teiskoon.

 

Alue rakennettaisiin Kintulammen luonnonsuojelualueen ympärille. Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa 2012 päätettiin suojella Kintulammen alueelta yhteensä 615 hehtaaria. Yhdistysten mukaan aluetta olisi mahdollista laajentaa yli 1 000 hehtaarin laajuiseksi, jolloin se vastaisi pinta-alaltaan kansallispuiston minimivaatimusta

 

Tampereen kaupungin pormestariohjelmassa 2013–2016 on asetettu tavoitteeksi, että Tampereen tavoitteena on olla suurten kaupunkien johtava luonnonsuojelukaupunki. Tavoite ei ole mahdollista saavuttaa ilman pinta-alaltaan kansallispuistotasoisen alueen kehittämistä.

 

Yhdistysten aloitteessa laajaa luonnonsuojelualuetta ryhdyttäisiin rakentamaan METSO-yhteistoimintaverkoston avulla. Laajojen luonnonsuojelualueiden perustaminen Etelä-Suomeen on vaikeaa pirstoutuneen metsänomistuksen takia eikä ongelmaan ole aiemmin juuri esitetty ratkaisumalleja.

 

Aloite Kintulammin METSO-yhteistoimintaverkostosta löytyy tästä linkistä (pdf)

Vetoomus kaatuneen puun säästämiseksi Pyynikillä

 

Pyynikin luonnonsuojelualueella on kaatunut järeä ja vanha mänty. Villi vyöhyke vetoaa 15. toukokuuta 2013 Tampereen kaupunkiin, että puu jätetään lahoamaan paikalleen. Kaatunut puu sijaitsee harjun pohjoisrinteellä Näkötornintien ja Kurilankujan välissä. Puu on kaatunut polun päälle, mutta se ei ole varsinaisella rakennetulla reitillä.

 

Kaupunki on laatimassa Pyynikille uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Yhdistyksen vetoomus on samalla kannanotto suunnitelmaan, johon tulisi asettaa tavoitteeksi, että kuolleita ja kaatuneita puita säästettäisiin Pyynikillä aiempaa enemmän. Vaikka Pyynikin vanhassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa vuosille 2003-2012 oli tavoitteena: ”Lahopuustoa säästetään sellaisissa paikoissa, joissa siitä ei ole haittaa tai vaaraa käyttäjille”, ei kuolleita puita ole Pyynikillä juurikaan säästetty, vaan pääosa viime vuosina kaatuneista puista on haettu pois.

 

Villi vyöhyke ry:n mukaan kuolleita puiden runkoja pitää säästää Pyynikillä, koska se on luonnonsuojelualue. Lahopuiden vähäinen määrä Suomen metsissä on metsäluonnon monimuotoisuuden suurin ongelma. Pyynikin luonnonsuojelualue on hyvä paikka kertoa lahopuun merkityksestä kaupunkilaisille. Pystyyn kuolleet kelot ja kaatuneet maapuut lisäävät Pyynikillä erämaan tuntua ja tarjoavat leikkimahdollisuuksia lapsille.

 

Pyynikillä on vähän kuolleita puita, vaikka se on luonnonsuojelualuetta. Jos kaatunut puu häiritsee liikkumista, voidaan runko katkaista polun kohdalta, kuten luonnonsuojelualueilla yleensä tehdään. Villi vyöhyke ehdottaa, että Pyynikille pystytettäisiin opastaulu, jossa kerrotaan lahopuiden merkityksestä metsien monimuotoisuudelle. Esimerkiksi Helsingin Lauttasaaressa on saatu hyviä kokemuksia opastaulusta ja lahopuun hyväksymisestä kaupunkimetsissä.