Vaasantien ketoalueen hoito

Villi vyöhyke palauttaa Ylöjärven Metsäkylän tienvarsikedon kukkaloiston

 

Villi vyöhyke kunnostaa Vaasantien (valtatie 3) varrella olevaa ketoa Ylöjärven Metsäkylässä.

 

Ketoalue on vanha Tielaitoksen kokeilualue, jolla on kokeiltu vaihtoehtoisia tieliuskan maisemointitapoja perinteisen metsäistutuksen tai ruokamullan levittämisen sijaan. Nykyään alue on umpeenkasvanut ja ketokasvillisuus on jäänyt puuston varjoon.

 

Yhdistys raivaa alueen puustoa, jotta nykyinen ketokasvillisuus saa enemmän tilaa. Alueella kasvaa muun muassa masmaloa, tunturikurjenhernettä, pikkutervakkoa ja kangasajuruohoa. Niiden kasvustoja vahvistetaan. Alueelle kylvetään myös uusien ketokasvien siemeniä.

 

Villi vyöhyke ry:n tavoitteena on kunnostaa ketoalue harjukasvillisuudelle soveltuvaksi, aurinkoiseksi ja monilajiseksi rinnekedoksi. Hanke kestää useamman vuoden.

 

Alue on valtion omistama ja hanke toteutetaan yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Ketoalueen kunnostukseen myönsi rahoituksen Ylöjärven kaupunki.

 

Hanke käynnistyi vuonna 2014.

 

Lataa hankkeen päivitetty suunnitelma vuodelle 2015 tästä linkistä!

Vaasantien keto_Suunnitelma 2015 kansikuva

Sammalen hävittämistä kalkitsemalla ja lupiinien hävittämistä polttamalla marraskuussa 2015. Lisäksi alueelle kylvettiin runsaasti keto- ja harjukasvien siemeniä.

Kasvillisuuden seurantaa kesäkuussa 2015 (siemenpankki on aktivoitunut syksyn 2014 raivauksien seurauksena)

Luonnonhoidon toteutusta syksyllä 2014

Vaasantien ketoalue kesällä 2014