Solkivuoren yhteistoiminnallinen liito-oravien suojelu- ja hoitometsä

Villi vyöhyke osallistuu Tampereella Solkivuoren liito-oravametsän hoitoon

 

Villi vyöhyke on mukana Solkivuoren metsäalueen yhteistoiminnallisessa liito-oravien suojelu- ja hoitohankkeessa. Alue on Tampereen kaupungin omistama, mutta sen hoitoa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä luontojärjestöjen ja asukkaiden kanssa.

 

Hankkeen tavoitteena on edistää liito-oravien elinmahdollisuuksia ja lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä kehittää alueen virkistyskäyttöä. Solkivuoren metsäalue sijaitsee Annalan asuinalueen ja Ruskon teollisuusalueen välissä. Alueen pinta-ala on 32 hehtaaria.

 

Suunnittelussa ja alueen tulevassa hoidossa korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja pyritään löytämään uudenlaisia toimintatapoja yhteistyöhön. Myös virkistysalueiden hoitoon pyritään etsimään uusia keinoja, joilla aktiivisesti lisätään luonnon monimuotoisuutta ja tuotetaan uusia liito-oravien elinympäristöjä.

 

 

Solkivuoren yhteistoiminnallisen liito-oravien suojelumetsien taustaa

 

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2016 raitiotien varikkoa koskevan asemakaavan (kaavanumero 8600). Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan raitiotievarikon asemakaavaehdotukseen liittyen myös seuraavan toivomusponnen:

 

”Suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet hyödyntää luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojelujärjestöjen asiantuntemusta delegoimalla liito-orava-alueiden hoitoa muun muassa yhdistyksille ja asukkaille ja selvittämällä mahdollisuudet perustaa mm. yhteistoiminnallinen liito-oravien suojelu- ja hoitoverkosto ja perustaa uusi hoitoluokitus.”

 

Villi vyöhyke ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry tekivät kaupungille esityksen Solkivuoren yhteistoiminnallisesta liito-oravien suojelu- ja hoitometsästä 30.8.2016. Esityksen pohjalta on käynnistetty Solkivuoren metsäalueen hoitosuunnitelman valmistelu. Hoitosuunnitelma valmistellaan vuoden 2017 aikana.

 

Solkivuoren yhteistoiminnallinen liito-oravien suojelu- ja hoitometsä Tampereen kaupungin nettisivuilla avautuu tästä linkistä!

 

 Yhdistysten ehdotus_Kansi