Lupiinin torjunta puutuhkan avulla – Tutkimus- ja kehityshanke

Villi vyöhyke ja NCC kokeilevat lupiinin hävittämistä puutuhkan avulla

 

Villi vyöhyke ry ja NCC Roads Oy kokeilevat yhteisessä tutkimus- ja kehityshankkeessa lupiinin torjuntaa puutuhkalla. Tavoitteena on muokata lupiinin elinympäristöjen kemiallista tilaa lupiinikasvustoille epäsuotuisiksi nostamalla maaperän pH:ta puutuhkan avulla. Aiempien tutkimusten mukaan silloin on odotettavissa, että lupiinin kasvu heikentyy.

 

Tutkimus- ja kehityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa marraskuun alussa testataan puutuhkaa lupiinintorjuntaan kahdella koealalla (pinta-ala yhteensä 0,23 hehtaaria). Koealoille levitetään noin 3 000 kg puutuhkaa. Koealat sijaitsevat Mäntsälän Ohkolassa NCC Roads Oy:n kiviainesalueella. Hankkeen pilottivaihe kestää 2-3 vuotta ja se käynnistetään marraskuussa 2015.

 

Komealupiini on tienpientareilla ja radanvarsilla yleinen haitallinen vieraslaji, joka heikentää harvinaisten keto- ja niittykasvien edellytyksiä. Koska lupiiniongelma on Suomessa laaja, on tärkeää, että keino lupiinin torjuntaan on huokea ja helposti toteutettavissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää lupiinintorjuntaan kustannustehokas menetelmä, jolla lupiiniongelma voitaisiin ratkaista koko Suomen mittakaavassa. Kansallisen vieraslajistrategian tavoitteena on saavuttaa paikallisia torjuntavoittoja lupiinivapailla tiejaksoilla ja luonnoltaan arvokkaimmilla kohteilla.

 

Kun toimenpiteet kohdennetaan kasvillisuuden sijaan maaperään, ei ole vaaraa, että lupiini säilyisi tai palaisi alueelle. Tällöin voidaan siirtyä torjumaan lupiineja uusilta alueilta eikä vanhalle alueelle tarvitse enää palata. Lupiinintorjuntaa on yritetty viime vuosina esimerkiksi hävittämällä kasvustoja kitkemällä tai niittämällä, mutta kustannustehokkaita tuloksia ei ole saavutettu. Perinteisten torjuntamenetelmien ongelmana on ollut se, että toimenpiteet kohteilla pitää toistaa useita kertoja, joista huolimatta alue säilyy lupiinille suotuisana elinympäristönä.

 

Hankkeen suunnitelmaan voi tutustua tästä linkistä.

Lupiinihankkeen suunnitelman kansikuva nettiin

Koealojen perustamista Ohkolassa marraskuun alussa 2015

Ensimmäiset puutuhkat levitettiin Ohkolan koealueelle 3.11.2015. Koska toimitettu puutuhka oli huomattavasti odotettua kosteampaa, oli sen levittäminen suunniteltua vaikeampaa. Puutuhka levitettiin koealueeksi rajattuun rinteeseen traktorin avulla sekä käsin lapioiden ja haravoiden. Puutuhkan kosteuden takia sen levittäminen jäi hieman epätasaiseksi. Samalla perustettiin viisi koeruutua, joissa kokeillaan puutuhkan vaikutuksia lupiinin siementen itävyyteen. Koeasetelmien perustaminen jatkuu myöhemmin marraskuussa.

Astiakokeiden seurantaa heinäkuussa 2017

Heinäkuussa 2017 tehdyn seurannan mukaan kokeilussa vaikuttaa siltä, että puutuhka voisi odotusten mukaan muuttaa maaperän kemiallista tilaa sellaiseksi, että se ei sovi lupiinille. Astiakokeissa multaan sekoitettiin puutuhkaa eri määriä. Jo vähäinenkin puutuhkan määrä vaikutti siten, että kylvetyt lupiinin siemenet (250 kpl/astia) eivät kehittyneet elinvoimaisiksi kasvustoiksi. Myöskään astioihin itse levinneet lupiinin siemenet eivät itäneet tai kehittyneet juurikaan. Vertailuna kuvissa ensimmäisenä astia, johon ei sekoitettu puutuhkaa ja jossa lupiini kasvaa. Tuhkan määrä kasvaa kuvissa vasemmalta oikealle. Puutuhka heikensi jokseenkin myös muun kasvillisuuden määrää, mutta aivan kasvittomiksi tuhkalliset astiat eivät jääneet.

Astiakokeiden seurantaa syyskuussa 2018

Kokeilu siirrettiin keväällä 2018 Ohkolasta Nokian Juhansuolle. Juhansuolle perustettiin uudet astiakokeet, jotka liittyvät muun muassa Anna Tuomisen lopputyöhön Jyväskylän yliopistossa. Kokeissa testataan puutuhkan vaikutusta lupiinin siementen itävyyteen ja kasvuun. Astioihin kylvettiin myös muiden kasvilajien, muun muassa mäkitervakon siemeniä.