Biodiversiteetin lisääminen kiertotaloudessa

Keinoja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kuntien kiertotaloudessa

 

Kiertotalouden yhtenä tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Kiertotalous voi vähentää luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvaa painetta vähentämällä neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja jätteen määrää. Lisäksi kunnissa syntyy erilaisia jäteaineksia ja sivuvirtoja, joita voitaisiin hyödyntää luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa esimerkiksi vanhoilla teollisuusalueilla.

 

Osana Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyötä Villin vyöhykkeen puheenjohtaja Jere Nieminen laati selvityksen: Miten monimuotoista luontoa voisi kierrättää? Keinoja biodiversiteetin vaalimiseen kuntien kiertotaloudessa, jossa hahmotetaan kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden yhteyksiä uudenlaisesta näkökulmasta.

 

Selvityksessä esitellään esimerkkejä mm. lahopuun, kierrätysbetonin ja paikallisten siemenpankkien hyödyntämisestä. Esimerkit vaihtelevat mittakaavaltaan ja tavoitteiltaan: osa on suunnitelmallisemmin toteutettuja ja osa improvisoidumpia, osa kevyemmin ja osa tiheämmin dokumentoituja. Tämän keskustelunavauksen tavoitteena on hahmottaa toimintatapoja, joissa luonnonsuojelu ja kiertotalous kohtaavat, ja kannustaa soveltamaan niitä.

 

Selvitys kertoo luonnonsuojelun ja kiertotalouden yhdistämisen mahdollisuuksista. Erilaisten aineksien käytöstä, ekologisten prosessien yhdistelmistä ja sopivista tavoista kehittää teollisesta käytöstä poistettuja alueita tarvitaan kuitenkin vielä lisää kokeiluita ja kokemuksia. Yksittäisten kokeiluiden rinnalle tarvitaan tutkimusta ja pitkäjänteistä seurantaa menetelmien kehittämiseksi.

 

Tutustu selvitykseen tästä:Miten monimuotoista luontoa voisi kierrättää? Keinoja biodiversiteetin vaalimiseen kuntien kiertotaloudessa

 

Lisätietoja: Jere Nieminen, Villi vyöhyke ry, jere.nieminen@villivyohyke.fi