Kaupungit luontokadon ratkaisijoina

Laadimme toimeksiantona kolmelle kaupunginvaltuutetulle napakan paketin ratkaisuehdotuksia luontokatoon kaupungeissa. Ratkaisuehdotukset (20 sivua) ovat vapaasti luettavissa ja ladattavissa alla olevasta linkistä.

Ratkaisuehdotuksissa painottuu luonnon monimuotoisuuden aktiivinen kehittäminen sekä ratkaisujen yhdistäminen kaupunkien rakenteeseen ja toimintoihin. Ehdotuksissa korostuu myös uusien toimintamallien kehittäminen. Ratkaisuissa korostuu kunnianhimon nostaminen kaupungeissa, joilla voisi olla nykyistä suurempi rooli biodiversiteetin hallinnan kehittymisessä ja laajemmassa yhteiskunnallisessa siirtymässä.

Video ratkaisuehdotusten julkistamisen tilaisuudesta