Lahopuusokkelot sopivat kaupunkimetsiin

Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoiman Koulumetsähankkeen tuotos, Koulumetsäopas julkistettiin jokin aika sitten. Hanke toteutettiin METSO-yhteistoimintaverkostona.

Hankkeen ohjausryhmän jäsenenä oli Villinkin vyöhykkeen puheenjohtaja Jere Nieminen. Hän edusti ryhmässä Suomen luonnonsuojeluliiton luonnonsuojeluvaliokuntaa, sekä Pirkanmaan luonnonsuojelupiiriä. Jere ohjasi hankkeessa lahopuusokkeloiden valmistamisen Pirkkalan Toivion alakoulun takametsään.

Koulumetsähankkeen käynnistymisen aikana metsässä oli huomattava määrä pystyyn kuolleita vanhoja kuusia. UPM-metsäyhtiö ja koulun henkilökunta olivat yhtä mieltä, että kuolleet kuuset aiheuttivat turvallisuusriskin koululaisille. Lahopuusokkelo ratkaisi ongelman, eikä kuollutta puuainesta tarvinnut viedä pois metsästä.

Lahopuusokkelot ovat merkityksellisiä, koska niissä yhdistyvät luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja ihmisille sopiva toiminnallisuus. Alla olevassa kollaasissa ei ole valokuvapoliittisista syistä kuvaa innokkaista alakoululaisista hyppimässä ja juoksemassa sokkeloiden päällä. Sen korvannee jossain määrin kuva Villin vyöhykeen Terosta ja Joakimista tasapainottelemassa eräällä koulumetsän kolmesta sokkelosta.

Koulumetsäoppaassa on lahopuusokkeloiden tekeminen kuvattu lyhyesti, joten tässä lisää kuvia siltä varalta, että joku innostuisi tekemään omaa lahopuusokkeloa. Toivion koulumetsään valmistettiin myös lahopuuauditorio. Lahopuusokkelot sopivat kaikkiin lähimetsiin, ja niitä voi tulevaisuudessa toteuttaa mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla.

Lahopuusokkeloiden valmistusta_Kuva Jere NieminenLahopuusokkeloiden tekemistä_Kuva Jere NieminenLahopuuauditorio_Kuva Jere NieminenLahopuusokkelo kolmas_Kuva Jere Nieminen Lahopuusokkelo toinen_Kuva Jere Nieminen  Lahopuusokkelo ensimmäinen_Kuva Jere Nieminen Sokkeloiden puut kiinnitettiin ruuvien lisäksi koivutapeilla toisiinsa_Kuva Jere NieminenKuuset ruuvattiin toisiinsa kiinni sokkeloissa_Kuva Jere NieminenSokkelo001

Hedonismia luontoäidin helmassa

Teehetki_101

Metsäretkeilyn ei aina tarvitse olla hyttysten syötävänä olemista, huonojen eväiden särpimistä, vuotavia kumisaappaita, eksyksissä harhailua ja tihkusateessa palelemista – luonnossa olemisesta voi nimittäin myös nauttia!

Yksi parhaista, ellei jopa parhain, keino tähän on pakata reppuun mukaan pieni teekannu sekä muutama pussillinen oivallista kiinalaista luonnonyrttiä, esimerkiksi Xihulongjing-, Biluochuen-, Lushan- ja Tiantaishan-teelaatuja.

Retkikeitin valmistaa Näsijärvenkin vedestä sopivan lämpöistä uutetta tuossa tuokiossa, sen jälkeen vain lehtien oikeaoppinen huuhtelu, muutaman kymmenen sekunnin gongfu-haudutus ja voila – täydellinen teenautinto on valmis!

Sopii nautittavaksi hyvässä seurassa erityisesti kallioisilla rinteillä ja käppyräisillä mäntykankailla, joiden visuaalinen ilme muistuttaa kiinalaisia shanshui-maalauksia.

Vihje: oolong-laatujen hauduttaminen onnistuu myös kiehuvassa vedessä, mikä helpottaa teen valmistamista, mikäli vedenlämpötilamittari on kiireessä unohtunut kotiin. Ei siis muuta kuin metsään ja nauttimaan.

Tero Tähtinen

Teehetki_102

Luonnonsuojelun tavoitteet vesittyvät Tampereen kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelmassa

Jere Niemisen palaute Tampereen kaupungin Valma-valmistelufoorumilla 27.9.2013

Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmassa 2013-2016 on seuraava lause luonnonsuojeluun liittyen: ”Suojelualueiden määrää lisätään. Tavoitteena on olla suurten kaupunkien johtava luonnonsuojelukaupunki” (sivu 24). Tavoite on hieno ja luonnon monimuotoisuuden ahdingon kannalta perusteltu, mutta se ei ole välittynyt kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelmaan.

Tampereen kaupunkistrategiassa luonnonsuojelun strategiseksi painotukseksi vuodelle 2025 on asetettu, että ”Tampere on johtava luonnonsuojelukaupunki”. Tavoitteena vuosille 2014-2017 kaupunkistrategiassa mainitaan, että ”luonnonsuojelualueita on lisätty” ja että niiden mittarina on ”Uusien luonnonsuojelualueiden määrä (ha)” (sivu 9).

Kaupunkistrategiaan pohjautuvassa kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelman luonnoksessa luonnonsuojelun tavoite on sen sijaan: ”Luonnonsuojelualueita on lisätty luonnonsuojeluohjelman mukaisesti”, jonka toimenpiteeksi on mainittu ”Toteutetaan luonnonsuojeluohjelman toimenpiteitä” (Sivu 7).

Luonnonsuojeluohjelmassa suojellaan Tampereen pinta-alasta 2,5 prosenttia. 2,5 prosentin suojelulla Tampere ei erotu valtakunnallisessa vertailussa edukseen Suomen muista suurista kaupungeista (Espoo noin 10 %, Helsinki noin 3 %, Turku yli 3 % ja Vantaa noin 6 %). Siten Tampereen luonnonsuojeluohjelma ei vastaa tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla se kehittyisi johtavaksi luonnonsuojelukaupungiksi.

Vaikuttaa siis siltä, että edistykselliset poliittiset tavoitteet uhkaavat latistua byrokratian mankelissa perusteluksi nykyiselle toiminnalle, eikä mihinkään aidosti uuteen aiota ryhtyä.

Pormestariohjelmaa ja kaupunkistrategiaa johdonmukaisesti kunnioittaen kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelmaan tulee tehdä seuraavat lisäykset luonnonsuojelun tavoitteiksi ja toimenpiteiksi:

1.) Tehdään selvitys luonnonsuojeluohjelman ulkopuolelle jääneistä suojelunarvoisista kaupungin omistamista metsäalueista. Siihen löytyy runsaasti hyviä kohteita esimerkiksi Teiskosta Kulkkilan, Taulasalon ja Maisansalon retkeilymetsistä, Jylhänperän, Vähävalkeajärven ja Manukan talousmetsistä sekä Kauppi-Niihaman ulkoilumetsistä. Useimpia näistä alueista ei tarvitse säästää kaavavarannoksi ja niistä saatavat hakkuutulot ovat vähäiset. Suojelemalla uusia alueita ja vahvistamalla luonnonsuojeluohjelmaa tavoite johtavasta luonnonsuojelukaupungista saavutetaan.

2.) Kehitetään Tampereen kaupungin luontoarvoiltaan heikentyneiden maa-alueiden luontoa siten, että ne kelpaavat suojeluun kaupunkistrategian vuoteen 2025 mennessä. Luonnonsuojeluohjelmasta ennallistamisen ja luonnonhoidon näkökulmat puuttuivat kokonaan, vaikka kansainvälisesti se nostetaan suojelun rinnalle luonnon monimuotoisuutta vaaliessa, kuten esimerkiksi Nagoyan biodiversiteettisopimuksessa.

Metsien ennallistaminen mainitaan kaupungin metsien hoidon toimintamallissa, mutta esimerkiksi Teisko-Aitolahden metsäsuunnitelmaluonnoksesta ennallistamisen näkökulma puuttuu. Metsäsuunnitelmaluonnoksessa sen sijaan ehdotetaan runsaasti hakkuita suojelunarvoisiin metsiin, jolloin niiden luontoarvot heikentyvät ja luontoarvojen kehittyminen hidastuu.

Ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpiteet voidaan kohdentaa sellaisille alueille, jotka eivät estä kaavoitusta ja kaupunkiseudun kehitystä, vaan tukevat sitä muodostamalla uusia hienoja luontoalueita.

Tampereen kaupungin omistama Taulasalon retkeilymetsä Teiskossa jäi luonnonsuojeluohjelman ulkopuolelle. Sen sijaan sinne on ehdotettu runsaasti hakkuita.