Yhdistys

Villi vyöhyke ry.

 

Villi vyöhyke ry on vuonna 2013 Tampereella perustettu luonnonsuojeluyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa, kokeilla ja kehittää uudenlaisia luonnonsuojelu- ja hoitokäytäntöjä.

 

Yhdistyksen toimintastrategiana on vaikuttaa luonnonsuojelupolitiikkaan tuottamalla alhaalta ylös -tyyppisesti edustavia mallikohteita ja toimintamalleja, jotka ilmentävät uudenlaisia ja toimivia tapoja toteuttaa luonnonsuojelua.

 

Suunnitelmallisesti ja onnistuneesti toteutettujen esimerkkitapauksien avulla yhdistys pyrkii houkuttelemaan luonnonsuojeluun mukaan uusia toimijoita ja kokoamaan aiemmin tunnistamattomia resursseja. Yhdistys pyrkii haastamaan luonnonsuojelun nykyisiä toimijoita uudistamalla luonnonsuojelun vallitsevaa normistoa toimintatapojen ja niiden taustalla olevien näkemysten suhteen.

 

Yhdistys kohdentaa toimintaansa luontoarvoiltaan heikentyneisiin yhdyskuntarakenteen alueisiin. Niiden luontoarvoja se pyrkii aktiivisesti kehittämään monimuotoisemmiksi. Siten yhdistyksen toiminta täydentää hedelmällisellä tavalla luonnonsuojelun hallitsevaa toimintapolitiikkaa, joka pyrkii pääosin nykyisten luontoarvojen säilyttämiseen.

 

Yhdistyksen tavoitteena yhdistää luonnon monimuotoisuuden vaaliminen positiivisella ja rakentavalla tavalla organisaatioiden toimintaan ja kansalaisten arkeen. Yhdistyksen näkemyksen mukaan luonnon monimuotoisuuden vähenemisen estämiseen ei riitä pelkkä elinympäristöjen ja lajien suojelu tai ennallistaminen, vaan pitkällä tähtäimellä tulevaisuudessa luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on pystyttävä kytkemään muihin inhimillisiin toimintoihin vastavuoroisella tavalla.

 

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää toimintatapoja, joissa luonnonsuojelun toimijat tuottavat biodiversiteetin ohella myös ihmisiä hyödyttäviä ekosysteemipalveluita ja myönteisiä luontokokemuksia.

 

Yhdistys toimii pääosin vapaaehtoistyön voimin. Sen lisäksi se hakee jatkuvasti avustuksia ja apurahoja toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi. Yhdistys tekee myös tilaustöitä kuten esimerkiksi maisemointi- ja luonnonhoitosuunnitelmia tai niiden toteuttamista.

 

Yhdistyksen toiminta keskittyy Tampereen seudulle ja Pirkanmaalle, mutta sillä on hankkeita myös muualla.

Villi vyöhyke ry:n hallitus ja jäseniä 2020

Jere Nieminen

Jere Nieminen on Villin vyöhykkeen puheenjohtaja. Jeren mielestä luonnonsuojelussa on ryhdyttävä rakentamaan innostavaa näkemystä ja tapaa vaalia luontoa. Hänen mottonsa on, että minkä tahansa alueen luontoa voi kehittää paremmaksi. Sähköposti Jerelle: jere.nieminen@villivyohyke.fi

Joakim Suvanto

Joakim Suvanto on ympäristöinsinööri ja Villin vyöhykkeen varapuheenjohtaja. Hän julistaa valittamisen ajan olevan ohi ja keskittyy mieluummin uudenlaiseen luonnonsuojeluun. Hän uskoo positiivisen esimerkin olevan paras tapa tuoda ihminen takaisin luonnon äärelle. Sähköposti: joakim.suvanto@villivyohyke.fi

Aurora Suvanto

Aurora Suvanto on tamperelainen lastentarhanopettaja ja Villin vyöhykkeen hallituksen jäsen. Hän haluaa olla mukana tekemässä tekoja, joiden myötä tulevillakin sukupolvilla on luontoa lähipiirissään.

Kalle Hermansson

Karl Hermansson on tamperelainen antikvariaattimyyjä. Tärkeimpinä harrastuksina hänellä on Tampereen Ilves ja luonnon ihmettely. Hänen mielestään Suomessa metsää riittää myös suojeltavaksi.

Tero Tähtinen

Tero Tähtinen on Villin vyöhykkeen hallituksen jäsen. Hän on tamperelainen esseisti, suomentaja ja luontoharrastaja.  Hänen mielestään maailman paras runous tulee Kiinasta eikä maapallolla ole koskaan liikaa ikimetsiä.

Tero Piirainen

Hallituksen varajäsen Tero Piirainen on myös Tampereen Hyönteistutkijain Seuran puheenjohtaja. Hänen erikoisalaansa hyönteisten lisäksi ovat paahde- ja harjuympäristöt. Liekinheitin on Teron mieluisin työväline luonnonhoidossa.

Julia Prusi

Julia Prusi on Villin vyöhykkeen hallituksen varajäsen. Hän on tamperelainen taiteilija, graafikko ja taloustieteilijä. Luontoharrastajana Julia on erikoistunut hyönteisten lisäksi luontokuvaukseen. Julian mielestä luonnossa parasta ovat vaihtelevat mittakaavat pienistä hyönteisistä aina avaruuden sfääreihin

Mika Kuronen

Villin vyöhykkeen hallituksen varajäsen Mika Kuronen vastaa yhdistyksessä moottoriavusteisesta luonnonhoidosta. Mikan mukaan parasta luonnonsuojelua on käytännön työ maastossa raikkaassa ulkoilmassa säällä kuin säällä.

Ville Lindström

Ville Lindström on Villin vyöhykkeen hallituksen varajäsen. Pelitutkimuksen asiantuntijana hän innovoi digitaalisia käyttöliittymiä luontoon. Villen mielestä luontoon voi mennä myös meditatiivisesti oleilemaan, toisin sanoen olla siellä tekemättä mitään.

Outi Tehomaa

Outi Tehomaa on Villin vyöhykkeen hallituksen varajäsen. Hän pitää huolen, että yhdistyksen tiedotteissa ja suunnitelmissa on kielioppi kohdallaan ja riittävän tiivis ilmaisu. Outi viettää mieluusti vapaa-aikaansa myös viljelypalstalla.

Turo Tuomikoski

Turo Tuomikoski on yhdistyksen hallituksen varajäsen. Turo on Villin vyöhykkeen lintuasiantuntija, jota ilman moni lintu jäisi huomaamatta ja tunnistamatta yhdistyksen retkillä. Turo on veteraani luonnonhoidon talkootyössä ja hän varmistaa, että hoitokohteet tulevat huolella viimeistellyiksi.

Anna Yrjönen

Anna Yrjönen on Villin vyöhykkeen jäsen. Annan mukaan paikalliset yhteisöt ovat luonnonsuojelussa liian vähälle jäänyt voimavara. Anna kannattaa omavaraista ajattelutapaa ja hänen mielestä luontoa voisi hyödyntää enemmänkin, kunhan käytön tapa perustuisi vahvemmin omilla käsillä tekemiseen eikä pitkiin tuotantoketjuihin.

Haluatko mukaan luonnonsuojelun seuraavaan aaltoon?

 

Kannatusjäseneksi

 

Villin vyöhykkeen kannatusjäsenet kutsutaan yhdistyksen vuosikokouksiin, joissa heillä on puheoikeus. Kannatusjäsenille tiedotetaan yhdistyksen retkistä ja luonnonhoitohankkeista etukäteen, joihin heillä on osallistumismahdollisuus.

 

Kannatusjäsenmaksu on yksityisille henkilöille vähintään 50 euroa. Yhdistyksen kannatusjäsenmaksu on pienille yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille vähintään 200 euroa, keskisuurille yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille vähintään 500 euroa sekä suurille yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille vähintään 1 000 euroa.

 

Kannatusjäseneksi liitytään maksamalla kannatusjäsenmaksu yhdistyksen tilille FI63 1146 3001 1428 99 (BIC: NDEAFIHH) / Villi vyöhyke ry. ja lähettämällä oma tai organisaation nimi, osoite, sähköpostiosoite ja terveiset yhdistykselle osoitteeseen jere.nieminen@villivyohyke.fi

 

Kannatusjäsenyys on voimassa kerrallaan kalenterivuoden ajan.

 

 

Varsinaiseksi jäseneksi

 

Villin vyöhykkeen varsinaiset jäsenet ovat aktiiveja, jotka osallistuvat yhdistyksen toimintaan ja päätöksentekoon. Vuonna 2018 kaikki yhdistyksen jäsenet olivat myös yhdistyksen hallituksen jäseniä. Helpoin tapa tutustua yhdistyksen toimintaan on osallistua luonnonhoitohankkeeseen liittyvään talkootyöhön tai yhdistyksen retkille. Jos haluat osallistua Villin vyöhykkeen toimintaan niin ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtaja Jere Niemiseen (jere.nieminen@villivyohyke.fi)!