Vaasantien ketoalueen hoito

Villi vyöhyke palauttaa Ylöjärven Metsäkylän tienvarsikedon kukkaloiston

 

Villi vyöhyke kunnostaa Vaasantien (valtatie 3) varrella olevaa ketoa Ylöjärven Metsäkylässä.

 

Ketoalue on vanha Tielaitoksen kokeilualue, jolla on kokeiltu vaihtoehtoisia tieliuskan maisemointitapoja perinteisen metsäistutuksen tai ruokamullan levittämisen sijaan. Nykyään alue on umpeenkasvanut ja ketokasvillisuus on jäänyt puuston varjoon.

 

Yhdistys raivaa alueen puustoa, jotta nykyinen ketokasvillisuus saa enemmän tilaa. Alueella kasvaa muun muassa masmaloa, tunturikurjenhernettä, pikkutervakkoa ja kangasajuruohoa. Niiden kasvustoja vahvistetaan. Alueelle kylvetään myös uusien ketokasvien siemeniä.

 

Villi vyöhyke ry:n tavoitteena on kunnostaa ketoalue harjukasvillisuudelle soveltuvaksi, aurinkoiseksi ja monilajiseksi rinnekedoksi. Hanke kestää useamman vuoden.

 

Alue on valtion omistama ja hanke toteutetaan yhteistyössä Liikenneviraston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Ketoalueen kunnostukseen myönsi rahoituksen Ylöjärven kaupunki.

 

Hanke käynnistyi vuonna 2014.

 

Lataa hankkeen päivitetty suunnitelma vuodelle 2015 tästä linkistä!

Vaasantien keto_Suunnitelma 2015 kansikuva

Puuston raivausta tammikuussa. Avarsimme paahdealueita, jolle ei oltu vielä vuoden 2015 jälkeen tehty muuta kuin kylvetty siemeniä (mm. nuokkukohokki). Raivausjätteestä tehtiin paahdealueelle ilmavirtauksia lieventäviä "tuulenmurtajia".

Puuston raivausta joulukuuussa 2019. Avarsimme ja laajensimme nykyisiä paahdealueita. Raivausjäte kuljetettiin pois alueelta.

Kasvillisuuden seurantaa kesäkuussa 2019.

Talkoot marraskuussa 2017. Jatkoimme mäntyjen raivausta, karikkeen poistoa ja sammaloituneiden alueiden kalkitsemista. Myös siemeniä kylvettiin lisää.

Raivattujen alueiden seurantaa kesäkuussa 2017. Masmalot ja tunturikurjenherneet olivat silminnähden elpyneet niillä alueilla, joilta männyt oli poistettu. Kangasajuruoho oli palautunut niille alueille, joilta sammal oli poistettu mekaanisesti.

Kalkittujen koealojen seurantaa 2016 ja vertailua 2015 tilanteeseen. Kangasajuruoho oli palautunut kalkituilla koealoilla selvästi enemmän alueilla kuin muualla. Kangasajuruoho oli palautunut myös koealojen ulkopuolella koska puustoa poistettiin alueelta 2014. Kuvissa kolmen koealan tilanne 2015 ja 2016.

Sammalen hävittämistä kalkitsemalla ja lupiinien hävittämistä polttamalla marraskuussa 2015. Lisäksi alueelle kylvettiin runsaasti keto- ja harjukasvien siemeniä.

Kasvillisuuden seurantaa kesäkuussa 2015 (siemenpankki on aktivoitunut syksyn 2014 raivauksien seurauksena)

Luonnonhoidon toteutusta syksyllä 2014

Vaasantien ketoalue kesällä 2014

Kuvia Vaasantien paahdealueen seurannasta 2021