Hajuheinän palauttaminen Juhansuolle

Uhanalaista hajuheinää elvytetään Nokian Juhansuolla

 

NCC Roads Oy ja Villi vyöhyke ry. palauttavat hävinneitä hajuheinäkasvustoja. Hajuheinä elvytetään avaamalla maaperän siemenpankki, jossa kasvin itämiskykyisiä siemeniä odotetaan olevan.

 

Hajuheinä on viimeksi havaittu alueella vuonna 1999. Siitä huolimatta alue on yleiskaavassa edelleen suojelualuetta. Hankkeen seurauksena alueen maanomistaja saa varmuudella tietää, onko alueella enää edellytyksiä hajuheinän suojeluun. Jos hajuheinä ei kymmenen vuoden aikana palaa alueelle toimenpiteistä huolimatta, keskustellaan suojelukaavan tarpeellisuudesta alueella.

 

Hajuheinän hävinneitä esiintymiä on aikaisemmin yritetty palauttaa vain Ruotsissa, josta Juhansuon hankkeessa otetaan mallia. Hävinneiden uhanalaisten kasvilajien elvyttäminen on Suomessa ainutlaatuista.

 

NCC Roads ja Villi vyöhyke pyrkivät hankkeessa kehittämään luonnonsuojelun keinovalikoimaa aktiivisemmaksi perinteisten passiivisten suojelutapojen rinnalla. Aktiivisten luonnonhoitotöiden toivotaan leviävän myös alueille, joita ei ole suunniteltu hävitettäväksi.

 

Luonnonhoitotyöt hajuheinän elvyttämiseksi Nokian Juhansuolla toteutettiin 4. syyskuuta 2014.

 

Lisätietoja hankkeesta: Karoliina Jokela (NCC Roads Oy): 010-5076609, 043-8245359 tai Juha Lehmusnotko (Villi vyöhyke ry.): 040-5808311

 

 

Hankesuunnitelmaan voi tutustua tästä linkistä!

Kansi suunnitelmasta

Luonnonhoitotyöt maastossa syksyllä 2014