Vaikuttaminen

Villi vyöhyke jätti palautetta Tampereen Pärrinmaan teollisuusalueen asemakaavan luonnoksesta

4.12.2014

Villi vyöhyke jätti yhdistyshistoriansa ensimmäisen palautteen asemakaavasta.

Pärrinmaan uusi teollisuusalue aiotaan rakentaa laajan metsäalueen keskelle. Alue on ekologisesti, maisemallisesti ja virkistyksellisesti tärkeä. Siksi yhdistys ensisijaisesti toivoo, että teollisuusalueelle löydettäisiin parempi sijainti muualta.

Toissijaisesti yhdistys toivoo, että jos asemakaava aiotaan toteuttaa kaupunkilaisten kritiikistä huolimatta, toteutettaisiin rakentaminen luontoarvoja kehittävällä tavalla.

Lataa kolmen sivun palauteraportti tästä linkistä!

Palaute_Pärrinmaa

 

Villi vyöhyke palauttaa Ylöjärven Metsäkylän tienvarsikedon kukkaloiston

29.10.2014

Villi vyöhyke ryhtyy kunnostamaan Vaasantien (valtatie 3) varrella olevaa ketoa Ylöjärven Metsäkylässä.

Ketoalue on vanha Tielaitoksen kokeilualue, jolla on kokeiltu vaihtoehtoisia tieliuskan maisemointitapoja perinteisen metsäistutuksen tai ruokamullan levittämisen sijaan. Nykyään alue on umpeenkasvanut ja ketokasvillisuus on jäänyt puuston varjoon.

Yhdistys raivaa alueen puustoa, jotta nykyinen ketokasvillisuus saa enemmän tilaa. Alueella kasvaa muun muassa masmaloa, tunturikurjenhernettä, pikkutervakkoa ja kangasajuruohoa. Niiden kasvustoja vahvistetaan.

Alueelle kylvetään myös uusien ketokasvien siemeniä.

Villi vyöhyke ry:n tavoitteena on kunnostaa ketoalue harjukasvillisuudelle soveltuvaksi, aurinkoiseksi ja monilajiseksi rinnekedoksi. Hanke kestää useamman vuoden.

Alue on valtion omistama ja hanke toteutetaan yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Ketoalueen kunnostukseen myönsi rahoituksen Ylöjärven kaupunki.

Ensimmäiset kunnostustyöt toteutetaan 15–16. marraskuuta.

Lisätietoja: Tero Piirainen, 050-5262920, tero.piirainen@gmail.com,

Metsäkylän hankesuunnitelmaan voi tutustua tästä linkistä!

Metsäkylän tienvarsiketo_Suunnitelman kansiMetsäkylä_579

 

 

Uhanalaista hajuheinää elvytetään Nokian Juhansuolla

1.9.2014

NCC Roads Oy ja Villi vyöhyke ry. palauttavat hävinneitä hajuheinäkasvustoja. Hajuheinä elvytetään avaamalla maaperän siemenpankki, jossa kasvin itämiskykyisiä siemeniä odotetaan olevan.

Hajuheinä on viimeksi havaittu alueella vuonna 1999. Siitä huolimatta alue on yleiskaavassa edelleen suojelualuetta. Hankkeen seurauksena alueen maanomistaja saa varmuudella tietää, onko alueella enää edellytyksiä hajuheinän suojeluun. Jos hajuheinä ei kymmenen vuoden aikana palaa alueelle toimenpiteistä huolimatta, keskustellaan suojelukaavan tarpeellisuudesta alueella.

Hajuheinän hävinneitä esiintymiä on aikaisemmin yritetty palauttaa vain Ruotsissa, josta Juhansuon hankkeessa otetaan mallia. Hävinneiden uhanalaisten kasvilajien elvyttäminen on Suomessa ainutlaatuista.

NCC Roads ja Villi vyöhyke pyrkivät hankkeessa kehittämään luonnonsuojelun keinovalikoimaa aktiivisemmaksi perinteisten passiivisten suojelutapojen rinnalla. Aktiivisten luonnonhoitotöiden toivotaan leviävän myös alueille, joita ei ole suunniteltu hävitettäväksi.

Luonnonhoitotyöt hajuheinän elvyttämiseksi Nokian Juhansuolla toteutetaan 4.9. torstaina.

Lisätietoja: Karoliina Jokela (NCC Roads Oy): 010-5076609, 043-8245359 tai Juha Lehmusnotko (Villi vyöhyke ry.): 040-5808311

Hankesuunnitelmaan voi tutustua tästä linkistä!

Kansi_Cinna suun001HajuHeinäkuu_1_06

 

Villi vyöhyke sai apurahan yhteisöllisen metsäpuutarhan perustamiseen

11.5.2014

Villi Vyöhyke ry. sai Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahastosta 7 000 euron apurahan. Apurahalla toteutetaan yhteisöllinen metsäpuutarha lähiömetsään Tampereen Tesomalle.

Villi Vyöhyke valitsi hankkeen kohteen yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Yhteisöllinen metsäpuutarha perustetaan Tesomajärven etelänpuoleiseen metsään.

Hankkeen tavoitteena on saada tesomalaiset mukaan lähiympäristönsä hoitoon. Samalla hanke lisää Tesoman lähimetsän viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta.

Suunnitteluvaihe Tampereen kaupungin ja tesomalaisten kanssa aloitetaan kesällä 2014 ja varsinainen puutarha perustetaan keväällä 2015.

Metsäpuutarhan suunnittelun yhteydessä selvitetään, mitkä ratkaisut ovat olleet onnistumisen kannalta merkittäviä muualla Suomessa.

Hankkeelle perustetaan lähiaikoina verkkosivut. Metsäpuutarhan hoitamisesta kiinnostuneet tesomalaiset voivat olla yhteydessä Villi vyöhyke yhdistykseen.

Hankesuunnitelma on ladattavissa alapuolella olevasta linkistä.

Lisätietoja hankkeen koordinaattorilta: Joakim Suvanto, 044-356 8027, joakim@villivyohyke.net

Metsäpuutarhahankkeen omat nettisivut avautuvat tästä linkistä!

Lataa hankesuunnitelma tästä linkistä!

Kansikuva verkkoon_metsäpuutarha Promokuva_534

 

 

Kuntalaisaloite Tammerkosken virran vapauttamisesta

16.4.2014

Villli vyöhyke ry. ja Mieluisa –kollektiivi jättivät virallisen kuntalaisaloitteen Tampereen kaupungille. Aloitteen tekijät pyytävät Tampereen kaupunkia tekemään selvityksen Tammerkosken kuohujen palauttamisesta ja uoman kehittämisestä.

Aloitteessa pyydetään selvittämään tekniset edellytykset Tammerkosken virran vapauttamiseksi sekä sen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

Kuntalaisaloitteen taustalla on Villi vyöhyke ry:n ja Mieluisa –kollektiivin tulevaisuudenkuva ”Kuohujen paluu. Tulevaisuudenkuva Tammerkosken kuohujen vapauttamisesta (2014)”.

Aloitteen tekijät pitävät selvittämisen arvoisena, olisivatko vapaana virtaavan Tammerkosken virkistys-, imago- ja matkailuhyödyt suuremmat kuin sähköntuotannosta nykyisellään saatavat tuotot. Aloitteen tekijöiden mukaan Tammerkoskea kehittämällä siitä on mahdollista tehdä maailmanlaajuisesti tunnettu maamerkki.

Aloite täydentää valmisteilla olevaa Tampereen keskustan strategista osayleiskaavaa, jossa ei ole huomioitu Tammerkosken kehittämistä. Kuntalaisaloitteessa ehdotettu selvitys täydentää myös kantakaupungin yleiskaavan 2040 taustaselvityksiä.

Kuntalaisaloite sisältää yksityiskohtaisen listan niistä asioista, jotka selvityksessä pyydetään huomioimaan.

Lataa kuntalaisaloite tästä linkistä!

Kuntalaisaloite_405

 

 

 

 

 

Tulevaisuudenkuva: Tammerkosken padot puretaan ja kuohut palautetaan

Tiedote 3.2.2014

Villi vyöhyke ry. ja Mieluisa-kollektiivi julkaisivat tulevaisuudenkuvan Tammerkosken kehittämisestä.

Ehdotuksessa Tammerkosken voimalaitoksien padot puretaan ja virta vapautetaan jälleen ryöppyäväksi ja kuohuvaksi koskeksi. Ehdotuksen tekijöiden mukaan Tammerkoski ei ole nykyisellään oikea koski, vaan laimea virta elottomissa altaissa. Siksi koskea pitää kehittää.

Kosken uomaan ehdotetaan rakenteellisia muutoksia kuten kivenlohkareiden lisäämistä, jotta koski kuohuisi. Koskeen ehdotetaan myös uusia kävelytasanteita vedenpinnan tasolle.

Tulevaisuudenkuvan mukaan Tammerkoskella on energiantuotannon sijaan enemmän potentiaalia virkistyskäyttöön urbaanina luontokohteena ja matkailun vetonaulaksi. Siksi Tammerkoskea tulee kehittää uusilla ehdoilla. Tulevaisuudenkuvassa yhdistyy Tampereen perustamisen ajan henki uudenlaiseen rakentamiseen, jossa villiä luontoa kehitetään urbaanissa ympäristössä.

Muutokset mahdollistaisivat Tammerkoskessa koskimelonnan ja paljon muuta kaupunkielämää. Patojen purkamisen seurauksena nykyiset voimalaitosrakennukset voitaisiin ottaa uuteen käyttöön, mikä lisää ydinkeskustan vetovoimaa.

Tulevaisuudenkuvassa Tampereelle maalataan uusi kansallismaisema, joka tekee keskustasta viihtyisämmän paikan kaupunkilaisille ja kehittää Tampereen imagoa puoleensavetävämmäksi. Tulevaisuudenkuvassa Tammerkoskesta tulee maailmanlaajuisesti tunnettu maamerkki.

Ehdotuksen tekijät toivovat, että jatkossa selvitettäisiin yksityiskohtaisemmin, mitkä ovat kosken patojen purkamisen ja kuohujen vapauttamisen tekniset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset edellytykset.

Tulevaisuudenkuvan osana julkaistiin kaksi havainnekuvaa, jotka ilmentävät sitä, millaiselta Tammerkosken virta voisi näyttää vapautettuna.

Lataa alta 19 sivun mittainen esite ”Kuohujen paluu – Tulevaisuudenkuva Tammerkosken kuohujen vapauttamisesta” sekä havainnekuvat lehdistön vapaaseen käyttöön. Klikkaa kuvaa, jolloin näet sen hyvällä tarkkuudella.

Kuohujen paluu_kansilehden kuvaLATAA TÄSTÄ: Kuohujen paluu – Tulevaisuudenkuva Tammerkosken kuohujen vapauttamisesta (19 sivun esite, pdf-tiedosto, noin 14.5 MB)

 

Kuohujen_paluu_paiva Kuohujen_paluu_yo

 

 

Vetoomus kaatuneen puun säästämiseksi Pyynikillä

Tiedote 15.5.2013

Pyynikin luonnonsuojelualueella on kaatunut järeä ja vanha mänty. Villi vyöhyke ry vetoaa Tampereen kaupunkiin, että puu jätetään lahoamaan paikalleen. Kaatunut puu sijaitsee harjun pohjoisrinteellä Näkötornintien ja Kurilankujan välissä. Puu on kaatunut polun päälle, mutta se ei ole varsinaisella rakennetulla reitillä.

Kaupunki on laatimassa Pyynikille uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Yhdistyksen vetoomus on samalla kannanotto suunnitelmaan, johon tulisi asettaa tavoitteeksi, että kuolleita ja kaatuneita puita säästettäisiin Pyynikillä aiempaa enemmän. Vaikka Pyynikin vanhassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa vuosille 2003-2012 oli tavoitteena: ”Lahopuustoa säästetään sellaisissa paikoissa, joissa siitä ei ole haittaa tai vaaraa käyttäjille”, ei kuolleita puita ole Pyynikillä juurikaan säästetty, vaan pääosa viime vuosina kaatuneista puista on haettu pois.

Villi vyöhyke ry:n mukaan kuolleita puiden runkoja pitää säästää Pyynikillä, koska se on luonnonsuojelualue. Lahopuiden vähäinen määrä Suomen metsissä on metsäluonnon monimuotoisuuden suurin ongelma. Pyynikin luonnonsuojelualue on hyvä paikka kertoa lahopuun merkityksestä kaupunkilaisille. Pystyyn kuolleet kelot ja kaatuneet maapuut lisäävät Pyynikillä erämaan tuntua ja tarjoavat leikkimahdollisuuksia lapsille.

Pyynikillä on vähän kuolleita puita, vaikka se on luonnonsuojelualuetta. Jos kaatunut puu häiritsee liikkumista, voidaan runko katkaista polun kohdalta, kuten luonnonsuojelualueilla yleensä tehdään. Villi vyöhyke ehdottaa, että Pyynikille pystytettäisiin opastaulu, jossa kerrotaan lahopuiden merkityksestä metsien monimuotoisuudelle. Esimerkiksi Helsingin Lauttasaaressa on saatu hyviä kokemuksia opastaulusta ja lahopuun hyväksymisestä kaupunkimetsissä.

 

 

Luontoyhdistykset ehdottavat laajan luonnonsuojelualueen kehittämistä Teiskoon

Tiedote 27.3.2013

Villi vyöhyke ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ovat tehneet Tampereen kaupungille sekä maa- ja metsätalousministeriölle ja ympäristöministeriölle aloitteen laajan luonnonsuojelualueen kehittämishankkeesta Teiskoon.

Alue rakennettaisiin Kintulammen luonnonsuojelualueen ympärille. Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa 2012 päätettiin suojella Kintulammen alueelta yhteensä 615 hehtaaria. Yhdistysten mukaan aluetta olisi mahdollista laajentaa yli 1 000 hehtaarin laajuiseksi, jolloin se vastaisi pinta-alaltaan kansallispuiston minimivaatimusta

Tampereen kaupungin pormestariohjelmassa 2013–2016 on asetettu tavoitteeksi, että Tampereen tavoitteena on olla suurten kaupunkien johtava luonnonsuojelukaupunki. Tavoite ei ole mahdollista saavuttaa ilman pinta-alaltaan kansallispuistotasoisen alueen kehittämistä.

Yhdistysten aloitteessa laajaa luonnonsuojelualuetta ryhdyttäisiin rakentamaan METSO-yhteistoimintaverkoston avulla. Laajojen luonnonsuojelualueiden perustaminen Etelä-Suomeen on vaikeaa pirstoutuneen metsänomistuksen takia eikä ongelmaan ole aiemmin juuri esitetty ratkaisumalleja.

Aloite Kintulammin METSO-yhteistoimintaverkostosta löytyy tästä linkistä (pdf)

 

Kuvia Kintulammen alueelta ja kaupungin Pulesjärven talousmetsälohkolta (klikkaa kuvaa suuremmaksi):

 

Katso näistä linkeistä lisätietoja Kintulammin alueesta:

Tampereen kaupungin sivut Teisko-Aitolahden metsäsuunnitelmasta

Josta METSO-yhteistoimintaverkostoon liittyvät erityisesti:

Pulesjärven suunnittelualue (metsäsuunnitelman lohko 42)

Kintulammin suunnittelualue (metsäsuunnitelman lohko 44)

Alueiden kartat löytyvät lohkokohtaisien metsäsuunnitelmien tiedostojen lopusta.

 

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen Teisko-sivut

Josta erityisesti:

Palaute Teisko-Aitolahden metsäsuunnitelmaluonnokseen (Kintulammen ja Pulesjärven lohkojen osalta)

Kuvaus Kintulammin alueen luontoarvoista

Virtuaalinen luontoretki Teiskon metsiin (Kintulammin osalta)