Tiikonojan keto

Tiikonoja on Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2012-2020 kohde. Tiikonojan keto sijaitsee vanhalla tieuralla Tarastenjärven kaatopaikan luoteispuolella.

 

Tiikonojan kedon suojelun tarkoitus on suojella ahonoidanlukkoa. Noidanlukkoa uhkaa avoimen kasvuympäristön umpeenkasvu. Ahonoidanlukkojen määrä on Tiikonojalla vähentynyt noin kymmenessä vuodessa yli sadasta yksilöstä alle kymmeneen yksilöön.

 

Hoidon tavoitteena on suojella noidanlukkoja pitämällä niiden kasvupaikka avoimena. Avoimelle kedolle kasvavan nuoren puuvartisen kasvillisuuden raivaaminen toteutetaan niittämällä se kerran vuodessa. Myös ruohovartinen kasvillisuus niitetään kerran vuodessa lukuun ottamatta ahonoidanlukkojen ja kelta-apilan kasvustoja. Kedon reunoilta ja lähiympäristöstä puustoa raivataan kaatamalla.

Talkoot Tiikonjan kedolla syyskuussa 2016

Talkoot Tiikonjan kedolla syyskuussa 2017