Kaukajärven jätti- ja lehtopalsamien kokeileva hoito

Hankkeessa kokeillaan, miten jättipalsamit kannattaa hävittää laajalta alueelta. Yksittäisten jättipalsamikasvustojen hävittämisestä ei ole pidempi aikaista hyötyä, jos ne voivat levitä paikalle uudestaan. Hanke toteutetaan Tampereella Kaukajärven ja Annalan kaupunginosissa. Alue on rajattu osittain ojien muodostaman valuma-alueen mukaan.

 

Hankkeessa kokeillaan jättipalsamin torjuntaan eri menetelmiä, kuten erilaisia tapoja järjestää talkoot. Hankkeessa kokeillaan myös jättipalsamin kemiallista hävittämistä ja koneellista raivausta. Hankkeessa kehitetään myös partiointiin liittyvää torjuntatapaa, jossa yhdistyy seuranta ja torjunta.

 

Hankkeen alueella on paljon harvinaista lehtopalsamia, jota jättipalsamin kasvustot uhkaavat. Hankkeessa kokeillaan myös, miten lehtopalsamin kasvustot voitaisiin saada entistä runsaammiksi ja ehkä leviämään niille kasvupaikoille, joilta jättipalsamin onnistutaan hävittämään.

 

Hanke käynistyi toukokuussa 2018, jolloin teimme ensimmäisiä kokeiluita jättipalsamin hävittämiseksi pelargonihapolla. Ensimmäiset kitkentätalkoot pidettiin kesäkuussa 2018 yhteistyössä Suomen Luonnonsuojeluliiton (SLL) Pirkanmaan piirin koordinoiman Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeen sekä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton ja WWF:n hallinnoiman Terve askel luontoon -hankkeen kanssa.

 

Kesäkuun 2018 kitkentätalkoiden aikana Noora-Maija Tokee järjesti jättipalsamitoteemin maalausta. Toteemi jätetään alueelle kesän ajaksi ja se osoittaa alueen asukkaille, että alueella on jättipalsamiongelma. Samalla toteemi toimii kitkentäjätteen keruuastiana. Talkoissa toteutettu toteemi on prototyyppi ja sen toimintaa testataan kesän ajan.

Lataa tästä linkistä hankkeen suunnitelma!