Oulunsalon sorakuopan maisemointi

Maisemoimme Rudus Oy:n Oulunsalon sorakuoppaa Oulussa istuttamalla taimia, kylvämällä siemeniä ja raivaamalla puuvartista kasvillisuutta. Oulunsalon sorakuopan maisemoinnin tavoitteena on perustaa monimuotoinen paahdeympäristö ja tuottaa uusi toimintatapa paikallisen ja seudullisen kasvilajiston vaalimiseen.

 

Alueen maisemoinnista on kerrottu yksityiskohtaisemmin Rudus Oy:n tiedotteessa 26.10.2020.

 

Alueelle vuonna 2020 lisätyt lajit olivat:
– Runsaasti: hietapitkäpalko, puna-ailakki, siropaju (yleisiä lajeja, joita esiintyy kuitenkin harvakseltaan)
– Kohtalaisesti: kangasajuruoho, kissankäpälä, pulskaneilikka, jäkki (melko harvinaisia tai silmälläpidettäviä lajeja)
– Vähän: tataarikohokki, perämerenketomaruna (harvinaisia tai uhanalaisia lajeja)

 

Maisemoitava sorakuoppa on hyvin laaja ja paikallisten kasvilajien siemeniä ja taimia on saatavilla niukasti. Siten kasvit istutettiin ja kylvettiin strategisesti sellaisille paikoille, joilla niillä on mahdollisimman hyvät edellytykset lisääntyä ja muodostaa uusia kasvustoja.

 

Alueelle perustetaan myös pienempiä kokeilualueita biodiversiteetin vaalimiseen.

Lataa Oulunsalon soranottoalueen maisemoinnin suunnitelma tästä linkistä!