Osallistavat havainnekuvat

Villi vyöhyke kehittää osallistavia havainnekuvia

 

Villin vyöhykkeen tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten osallistumista lähiympäristönsä kehittämiseen. Sitä varten yhdistys kehittää nettiselaimessa toimivaa helppokäyttöistä interaktiivista havainnekuvaa. Osallistava havainnekuva on kysely, jossa vastaaminen tapahtuu graafisten elementtien avulla. Havainnekuvassa kohde jäsennetään vyöhykkeisiin, joille muodostetaan erilaisia kehittämisen mahdollisuuksia. Vaihtoehdoista kyselyn vastaajat voivat valita mieluisensa kokonaisuuden. Kyselyn vastaukset tallennetaan ja yhdistys laatii niistä analyysin avulla raportin suunnittelun tueksi.

 

Osallistavassa havainnekuvassa osaksi vaihtoehtojen valintaa voidaan liittää kyselyn vastaajalle ilmeneviä, vaihtuvia lukuarvoja kuten kustannuslaskuri, ekologinen jalanjälki tai viherkerroin. Lukuarvo osoittaa, mitkä ovat kulloinkin valittuna olevien vaihtoehtojen vaikutukset valitusta näkökulmasta. Kustannuslaskurin avulla interaktiivista havainnekuvaa voidaan hyödyntää osallistavassa budjetoinnissa.

 

Osallistavia havainnekuvia voidaan hyödyntää luonnonhoidon suunnittelussa, asemakaavoissa, viheralueiden yleissuunnitelmissa ja pihasuunnitelmissa. Menetelmää voidaan käyttää myös ekosysteemipalveluiden ja luontopohjaisten ratkaisuiden kartoittamiseen.

 

Villi vyöhyke esitteli ideansa ja pitchasi osallistavasta havainnekuvasta ensimmäistä kertaa Tampereen kaupungin järjestämässä Kipinä 2017 -tilaisuudessa 15. helmikuuta 2017. Villi vyöhyke oli ainoa start up-yrityksille kohdennettuun tilaisuuteen osallistunut yhdistys. Kipinä-tilaisuudessa yhdistys teki osallistavan havainnekuvan joutomaaksi muuttuneelle ulkokentälle Järvensivun pientaloalueella Tampereella.

 

Villi vyöhyke pilotoi osallistavaa havainnekuvaa Tampereen kaupungin toimeksiannossa, jossa asukkaita osallistetaan Hallilan raitiotiepysäkin viherympäristön suunnitteluun. Hallilan raitiotiepysäkin kyselyyn oli mahdollista vastata yhden kuukauden ajan alkukesästä 2017. Raportti Hallilan havainnekuvakyselyn tuloksista on luettavissa Tampereen kaupungin sivuilta.

Seuraavan osallistavan havainnekuvan yhdistys laati Sipoon Nikkilän linja-autoterminaalin alueelle kevättalvella 2018. Nikkilän terminaalin osallistavaan havainnekuvaan voi tutustua tästä linkistä.

Esimerkkejä havainnekuvan vaihtoehdoista Nikkilän linja-autoterminaalin tapauksessa.

Kuvakaappaus Nikkilän linja-autoterminaalin kyselystä nettiselaimessa

Esimerkkejä havainnekuvan vaihtoehdoista Hallilan raitiotiepysäkin tapauksessa.

Kuvakaappaus Hallilan raitoitiepysäkin kyselystä nettiselaimessa

Raportti Hallilan raitoitiepysäkin kyselyn vastauksista

Osallistavan havainnekuvan vaihtoehtoja Kipinä 2017 -pitchauksen esityksessä