Nekalan normaalikoulun kouluniitty

Tampereen normaalikoulun eteläpuolelle perustetaan paahteinen ketoalue. Ketoalueen tavoitteena on muodostaa korvaava elinympäristö mäkihiilikoille (Anacampsis fuscella), jonka nykyisiä elinympäristöjä tuhoutuu samalla asemakaava-alueella. Sen lisäksi kouluniitty monipuolistaa maisemaa, lisää alueen biodiversiteettiä ja toimii opetusympäristönä.

 

Kouluniitty perustetaan yhdessä Tampereen yliopiston normaalikoulun koululaisten kanssa siten, että koululaiset kylvävät siemenet ja istuttavat taimet alueelle. Kouluniitylle kylvetään metsäapilan ja muiden matalien ketokasvien siemeniä kolmena perättäisenä syksynä. Metsäapila on mäkihiilikoin toukkien ravintokasvi. Muita paahteiselle kedolle sopivia kasvilajeja ovat mäkitervakko, keltamaite, masmalo, tunturikurjenherne, nuokkukohokki, kissankäpälä, isomaksaruoho ja idänkeulankärki. Ne ovat Tampereen seudun harvinaistuvia paahde- ja harjukasveja, joilla on koulun ympäristössä myös opetuksellista merkitystä.

 

Projekti toteutetaan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimeksiantona, yhteistyössä Tampereen yliopiston normaalikoulun kanssa. Urakoitsijana nurmikon poistossa ja uuden kasvualustan levittämisessä oli OjaX Oy.

Klikkaa kuvaa avataksesi suunnitelman A3-version