Nokian monitasoliittymän luonnonhoito

Villi vyöhyke monipuolistaa Nokian monitasoliittymän kasvilajistoa

 

Villi vyöhyke kokeilee umpeenkasvaneiden tienpientareiden muuntamista niityiksi ja kedoiksi. Yhdistys perusti 8. syyskuuta 2013 kaksi ketoa Nokian moottoritien noin viisi vuotta sitten rakennettuun monitasoliittymään. Kohteet valittiin yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

 

Yhdistys perusti liittymäalueelle kaksi niittyä. Molemmat kohteet olivat jyrkähköjä laidealueita ja ne sijaitsivat liittymän etelärinteillä. Molemmilla kohteilla oli jonkin verran niille luontaisesti levinnyttä kasvillisuutta, mutta myös sorapintaisia kohtia, joilla ei kasvanut mitään.

 

Yhdistys kylvi niittysiemeniä molemmille kohteille. Toisella kohteella kasvillisuutta poistettiin ja maan pintaa rikottiin. Villi vyöhyke jatkaa kohteiden hoitoa ja seuraa, millä menetelmillä niittyjä kannattaa perustaa kasvillisuuden valtaamille tienpientareille.

 

Vuosi luonnonhoitotöiden jälkeen tehdyn seurannan mukaan perustetuilla niityillä kasvoi useiden kylvettyjen kasvien lehtiruusukkeita. Sen lisäksi paljaalle maalla kasvoi alueelle tyypillisiä kasveja kuten voikukkaa. Yhdistys täydensi niittyjen kehittymistä kylvämällä perustetuille alueille uusia siemeniä vuonna 2014.

Seuranta ja täydennyskylvöt vuonna 2014

Luonnonhoitotyöt Nokian monitasoliittymän alueella vuonna 2013