Nälkämäen kiviainesalueen maisemointi – louhoksesta ekosysteemipalveluiden tuotantoalueeksi

Destia Oy:n Nälkämäen kiviainesalueen maisemoinnin tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa alueen tuottamia ekosysteemipalveluita. Nälkämäen kiviainesalueen maisemoinnissa ekosysteemin funktioita tuottavat uudenlaisten ekosysteemit (novel ecosystems), joita ovat esimerkiksi sepeliketo, luonnonjyrkänteitä mukailevat kallioleikkaukset, lohkareikot ja harmaaleppäkorvet.

 

Nälkämäen kiviainesten ottoalueen maisemoinnissa luonnon kehitys on hallittua ja ennakoitua. Kivisen ja karun elinympäristön vahvuudeksi muodostetaan ekologisen sukkession eli lajiston muuttumisen hitaus ja omaehtoisuus.

 

Nälkämäen käytöstä poistetun kiviainesalueen maiseman kehittyminen kestää useita vuosia ja jopa vuosikymmeniä. Alussa ihmisen toimenpiteet ovat aktiivisempia, jotta luonnon kehittyminen saadaan ohjattua tavoitellulla tavalla. Myöhemmin luonto kehittyy omaehtoisemmin ja alueen voi jopa antaa villiintyä, jos sille ei 20-30 vuoden päästä tilannetta uudelleen arvioitaessa keksitä muuta käyttöä.

 

Nälkämäen maisemoitava kiviainesalue sijaitsee Mänttä-Vilppulan kunnassa Orivedentien varrella. Alueen omistaa Destia Oy. Villi vyöhyke on laatinut alueen maisemoinnin yleissuunnitelman ja luonnonhoitotöitä yrityksen toimeksiantona.