Kaupunkien lahopuuopas

Koska lahopuun lähde, elävä puu, on läsnä lähes kaikkialla, lahopuuta voi vaalia hyvin monenlaisissa paikoissa. Lahopuun vaalimisen kustannukset eivät ole korkeat, eikä lahopuun vaaliminen edellytä monimutkaista teknologiaa. Kaupunkien kasvaessa ja tiivistyessä jäljelle jäljelle jäävien viheralueiden laatua pitää kehittää ja niiden hyötyjä lisätä.

 

Opasta varten on kerätty havaintoja kohteilta kaupungeissa, joilla vaalitaan lahopuuta. Koska lahopuun käyttö rakennetuilla viheralueilla ei ole vielä yleistä, on opasta varten kerätty mallikohteita eri puolilta Suomea ja ulkomailta. Esimerkkien avulla oppaassa hahmotetaan yleisempiä tapoja, jotka voivat inspiroida lahopuun lisäämiseen kaupunkien viheralueilla.

 

Oppaassa käydään läpi ajankohtaisia ja myös vähemmän tunnettuja käsitteitä. Käsitteet avaavat lahopuun ulottuvuuksia ja ovat tilanteesta vaihdellen käyttökelpoisia edistäessä lahopuuta kaupunkien viheralueilla.

 

Lahopuiden vaaliminen kaupunkien viheralueilla on hedelmällisessä alkuvaiheessa – esimerkkejä löytyy jo jonkin verran, mutta luovuus on vielä täydessä vauhdissa. Oppaan tavoitteena on vauhdittaa lahopuun lisäämistä kaupungeissa.

 

Kaupunkien lahopuuopas – Lahopuun vaaliminen rakennetuilla viheralueilla 

 

Julkaisija: Viherympäristöliitto ry
Julkaisunumero: Viherympäristöliiton julkaisu nro 69, 2020
Sivuja: 112
Teksti: Jere Nieminen, Villi vyöhyke ry (ellei toisin mainita)
Valokuvat: Jere Nieminen
Piirroskuvat: Julia Prusi
Graafinen suunnittelu: Taitto Jere Nieminen, Viherympäristöliiton visuaalinen ilme
Julkaisun jakelu: Viherympäristöliitto ry, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki, info@vyl.fi, www.vyl.fi

 

ISSN 1238-8734
ISBN 978-952-5225-81-5

Oppaan voi tilata Viherympäristöliiton verkkokaupasta:https://kauppa.vyl.fi/tuote/kaupunkien-lahopuuopas/10318/