Jänhiälän kiviainesalueen maisemointivisio

NCC:n Jänhiälän kiviainesten ottopaikka maisemoidaan avoimien harjurinteiden eliölajistolle soveltuvaksi paahdeympäristöksi. Alueen muotoilussa mukaillaan harjurinteitä tuottamalla alueelle keinotekoisia pienoisharjuja. Alueella vaalitaan avoimille harjurinteille tyypillistä kasvilajistoa. Kasvillisuus perustetaan keinoharjujen rinteisiin hyödyntämällä siirreltäviä luontokasetteja, sekä kylvämällä harjukasvien siemeniä ja istuttamalla taimia. Alueelle perustetaan myös harjupuutarha, johon kylvetään ja istutetaan harjuille tyypillisiä kasvilajeja.

 

Alueelle muodostuvaa vettä hyödynnetään muodostamalla harjujen keskelle, alueen luoteiskulmaan lampi, jonka pohjarakenteissa hyödynnetään kalkkipitoista kiviainesta.

 

Alueen maisemoinnissa käytettävän kasvillisuuden valmentaminen aloitetaan jo useita vuosia ennen varsinaisen maisemoinnin toteuttamista väliaikaisten luontokasettien muodossa. Luontokasetit ovat siirreltäviä kasvualustoja, joilla hoidetaan lopullisessa maisemoinnissa käytettävää kasvillisuutta.

 

Alueesta kehitetään uudenlainen harjukasvillisuuden lähdealue, jolta kansalaiset saavat vapaasti kerätä harjukasvien siemeniä omaan käyttöönsä. Tavoitteena on, että Jänhiälän tuleva harjuluonnon hoitoalue tukee kansalaisten puutarha- ja ketoharrastusta kehittymistä luonnon monimuotoisuutta vaalivaan suuntaan. Jänhiälässä alueen avoimena pitämiseen ja hoitoon osallistetaan kansalaiset, jotka saavat luvallisesti kaataa ja kerätä alueelta puustoa. Alueelta kerättyä puuta voi polttaa myös sinne perustettavalla nuotiopaikalla.

 

Alue sijaitsee Lappeenrannassa Jänhiälän kylässä.