Idänkeulankärkien ruukkukasvatus ja istuttaminen luonnonympäristöön

Kokeilemme idänkeulankärkien taimikasvatusta ruukkutaimina. Idänkeulankärki tuottaa runsaasti siemeniä, mutta niiden itävyys on luonnonoloissa usein heikkoa. Tavoitteena on lisätä harvinaisen idänkeulankärjen kasvustoja kasvattamalla taimet ruukuissa ja istuttamalla ne luonnonympäristöön sen jälkeen.

 

Kokeilemme ruukuissa eri kasvualustojen vaikutusta siementen itävyyteen ja taimien kasvuun. Kokeilemme myös erilaisia tapoja ruukkutaimien talvehtimisen järjestämiseen. Istutamme taimia niiden kasvun eri vaiheissa, jolloin saamme vihiä siitä, mikä olisi paras ajankohta siirtää idänkeulankärki luonnonympäristöön.

 

Istutamme idänkeulankärjet soranottoalueelle eri tyyppisiin paikkoihin. Testaamme esimerkiksi sitä, millainen kasvualustan kaltevuus voisi olla taimille sopivin. Seuraamme taimien kasvua aktiivisesti ja teemme päätelmiä siitä, mikä olisi käytännöllisin tapa lisätä harvinaistuvien idänkeulankärkien kasvustoja.

 

Idänkeulankärkien istutuksia kokeilemme Pälkäneellä Kollolan kiviainesalueella. Idänkeulankärkiä kasvaa Kollolanharjulla ja sen viereisellä sora-alueella luontaisesti. Idänkeulankärkien määrä sora-alueella on kuitenkin vähentynyt merkittävästi muutaman viime vuoden aikana, kun soranotto on voimistunut kiihtyvän kaupungistumisen seurauksena. Toisin kuin esimerkiksi tunturikurjenherne, idänkeulankärki ei pysy intensiivisen kiviainestoiminnan rytmissä mukana.

 

Idänkeulankärkien kasvattaminen ja istutukset toteutetaan yhteistyössä Destia Oy:n kanssa. Istutuksien kohde Kollolan sora-alueella on Destian omistama kiinteistö. Kokeilut kestävät useamman vuoden ja taimia istutetaan alueelle tulevina vuosina eri vuodenaikoina. Kokeiluiden kohdealue huomioidaan alueen maisemoinnissa tulevaisuudessa.