Palaneet hirret hyötykäyttöön

Palaneet hirret ruokkivat luonnon monimuotoisuutta

 

Villi vyöhyke siirsi (3.10.2013 ja 19.10.2013) palaneita hirsiä metsään lahoamaan Nokialla. Yhdistys sai hirret käyttöönsä palaneen huvilan omistajalta.

 

Vanhojen ja lahoavien hirsirakennusten on yleisesti todettu kelpaavan useille vanhan metsän lajeille, mutta palaneiden hirsien vaikutuksista ei ole juurikaan tietoa.

 

Ensimmäinen erä hirsiä siirrettiin metsään veneellä. Palanut huvila ja siirtojen kohteena ollut kangasmetsä sijaitsivat rannalla. Kohteella oli lahopuuta ennestään. Toinen erä siirrettiin pakettiautolla kuivaan kangasmetsään Nokialla.

 

Yhdistys seuraa hiiltyneiden hirsien luontovaikutuksia ja jatkaa kokeiluita palaneen puuaineksen käytöstä monimuotoisuuden kehittämisessä. Palaneet hirret ovat yleensä jätettä, mutta luonnonsuojelun näkökulmasta ne voivat olla myös arvokasta raaka-ainetta.