Hirsiprojekti2

Raivauksen ja hävittämisen sijaan palanut aines kannattaa siirtää luontoon.

Raivauksen ja hävittämisen sijaan palanut aines kannattaa siirtää luontoon.