Hirsiprojekti7

Hirret maisemoitiin kuivaan kangasmetsään.

Hirret maisemoitiin kuivaan kangasmetsään.