Luonnonhoito

Villi vyöhyke kunnosti Vaasantien ketoaluetta

Kuvareportaasi 15.-16.11.2014

Villi vyöhyke raivasi puustoa tienvarsikedolta Vaasantien varressa Ylöjärven Metsäkylässä. Ketoalue oli umpeenkasvanut. Tiheitä männiköitä avarrettiin, jotta auringonvalo saavuttaisi paremmin pohjakerroksen harju- ja ketokasvit.

Samalla avattiin sammaloitunutta pinta-maata ja poistettiin neulaskariketta, jotta pohjakerroksen kasvit saavat enemmän tilaa. Avatuille alueille kylvettiin harju- ja ketokasvien siemeniä.

Työt tehtiin talkoovoimin ja ne toteutettiin kahden päivän aikana. Hanke jatkuu seuraavina vuosina. Hankesuunnitelman voit lukea tästä linkistä.

Kuvia Vaasantien ketoalueen luonnonhoitotöistä (klikkaa kuvaa suuremmaksi):

 

 

Maaperän siemenpankkia avattiin hajuheinälle

Kuvareportaasi 4.9.2014

NCC Roads Oy ja Villi vyöhyke avasivat maaperän siemenpankkia Nokian Juhansuolla. Hajuheinä on nähty alueella viimeksi vuonna 1999, ja sen jälkeen se on hävinnyt. Maaperän avaamisen toivotaan aktivoivan siemenpankissa mahdollisesti säilyneet itämiskykyiset siemenet. Hankkeen suunnitelman voit lukea tästä linkistä.

Hajuheinän siemenpankkia on aiemmin yritetty aktivoida Ruotsissa, mutta kokeiluista ei ole vielä tuloksia. Hanke on Suomessa ainutlaatuinen. Alueelle perustettiin seitsemän koealaa, joiden kehittymistä seurataan. Osa koealoista sijaitsee kivikkoisissa louhikoissa, osa tuoreessa kangasmetsässä. Hankkeen luonnonhoitoa jatketaan vuonna 2015.

Kuvia hajuheinän siemenpankin avaamisesta (klikkaa kuvaa suuremmaksi):

 

 

Palaneet hirret ruokkivat luonnon monimuotoisuutta

Kuvareportaasi 3.10.2013 ja 19.10.2013

Villi vyöhyke siirsi palaneita hirsiä metsään lahoamaan Nokialla. Yhdistys sai hirret käyttöönsä palaneen huvilan omistajalta.

Vanhojen ja lahoavien hirsirakennusten on yleisesti todettu kelpaavan useille vanhan metsän lajeille, mutta palaneiden hirsien vaikutuksista ei ole juurikaan tietoa.

Ensimmäinen erä hirsiä siirrettiin metsään veneellä. Palanut huvila ja siirtojen kohteena ollut kangasmetsä sijaitsivat rannalla. Kohteella oli lahopuuta ennestään. Toinen erä siirrettiin pakettiautolla kuivaan kangasmetsään Nokialla.

Yhdistys seuraa hiiltyneiden hirsien luontovaikutuksia ja jatkaa kokeiluita palaneen puuaineksen käytöstä monimuotoisuuden kehittämisessä. Palaneet hirret ovat yleensä jätettä, mutta luonnonsuojelun näkökulmasta ne voivat olla myös arvokasta raaka-ainetta.

Kuvia hiiltyneistä hirsistä (klikkaa kuvaa suuremmaksi):

 

Rukkamäenpuistoon tulee virnaniitty

Kuvareportaasi 25.9.2013

Villi vyöhyke perusti yhdessä talkooväen, ProAgrian, Tampereen kaupungin ja Suomen Niittysiemen Oy:n kanssa Peltolammin Rukkamäenpuistoon virnaniityn.

Alueelle kylvettiin aitovirnan, hiirenvirnan ja niittynätkelmän siemeniä. Kasvit ovat harvinaisen virnasinisiiven toukan ravintokasveja. Virnasinisiipiä on havaittu lähialueilla ja ne voivat mahdollisesti levitä myös uudelle niitylle.

Virnaniitty on osa Rukkamäenpuiston hoitosuunnitelmaa ja alueella on kokeiltu viime kesänä lampaiden laidunnusta. Villi vyöhyke seuraa virnaniityn kehittymistä.

Kuvia virnaniityn perustamisesta (klikkaa kuvaa suuremmaksi):

Villi vyöhyke monipuolistaa tienpientareiden luontoa

Kuvareportaasi 8.9.2013

Villi vyöhyke kokeilee umpeenkasvaneiden tienpientareiden muuntamista niityiksi ja kedoiksi. Yhdistys perusti kaksi ketoa Nokian moottoritien noin viisi vuotta sitten rakennettuun monitasoliittymään. Kohteet valittiin yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Yhdistys rakensi liittymäalueelle kaksi niittyä. Molemmat kohteet olivat jyrkähköjä laidealueita ja ne sijaitsivat liittymän etelärinteillä. Molemmilla kohteilla oli jonkin verran niille luontaisesti levinnyttä kasvillisuutta, mutta myös sorapintaisia kohtia, joilla ei kasvanut mitään.

Yhdistys kylvi niittysiemeniä molemmille kohteille. Toisella kohteella kasvillisuutta poistettiin ja maan pintaa rikottiin. Villi vyöhyke jatkaa kohteiden hoitoa ja seuraa, millä menetelmillä niittyjä kannattaa perustaa kasvillisuuden valtaamille tienpientareille.

Kuvia niittyjen perustamisesta monitasoliittymään (klikkaa kuvaa suuremmaksi):

 

Villi vyöhyke siirsi kasveja harvinaisen perhosen avuksi

Kuvareportaasi 27.6.2013

Villi vyöhyke siirsi keltamaite -kasveja turvaan sorakuopalta Pälkäneeltä, jossa soranotto ja kallion louhiminen uhkaa kasveja sekä niistä riippuvaista maitepunatäplä -perhosta.

Yhdistys siirsi useita kasveja toiselle soramontulle Pälkäneellä, jonka soranotto on jo lopetettu ja keltamaite voi lisääntyä siellä rauhassa.

Siirtoistutusten tarkoituksena on kehittää maitepunatäplälle soveltuva uusi elinympäristö. Siirtokohteen lähistöltä on löydetty maitepunatäplä -perhosta ja on odotettavaa, että se muuttaa uuteen paikkaan, jos keltamaiteiden siirto onnistuu.

Villi vyöhyke seuraa uuden kasvupaikan kehittymistä ja maitepunatäplän mahdollista leviämistä sinne.

Kuvia kasvien siirtoistutuksista ja maitepunatäplästä (klikkaa kuvaa suuremmaksi):